Privacyverklaring

Voor ons, Bijou Brigitte modische Accessoires AG, is de bescherming en vertrouwelijkheid van de gegevens van onze klanten en gebruikers belangrijk.

Dit privacybeleid is bedoeld om je te informeren over de aard, de omvang en het doel van onze verwerking van je persoonsgegevens. Daarnaast krijg je informatie over de rechten waarop je aanspraak kunt maken. Voor de gebruikte termen verwijzen wij naar de definities in art. 4 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna "AVG"), tenzij in het kader van deze bepalingen al een definitie wordt gegeven.

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je te beschermen tegen ongeoorloofde of onwettige verwerking van de gegevens en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging ervan. Wij gebruiken een versleutelingsprocedure op onze pagina's. Je gegevens worden via internet met TLS-versleuteling van je computer naar onze server en vice versa verzonden. Je kunt dit herkennen aan het feit dat het slotsymbool gesloten is in de statusbalk van je browser en de adresregel begint met https://.

I. Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking en met wie kan ik contact opnemen?

Verantwoordelijke volgens de AVG is:

Bijou Brigitte modische Accessoires AG
Poppenbütteler Bogen 1
22399 Hamburg
Duitsland
Tel.: +49 (40) 60 60 90*

* De kosten zijn afhankelijk van je telecomaanbieder en komen overeen met de kosten voor een gesprek naar een Nederlandse vaste telefoonlijn. De kosten voor het bellen met de mobiele telefoon zijn eveneens afhankelijk van het tarief en je mobiele provider.

E-Mail: online-shop@bijou-brigitte.com

Webseite: https://www.bijou-brigitte.com/nl/

Functionaris voor gegevensbescherming

Bijou Brigitte modische Accessoires AG
Poppenbütteler Bogen 1, 22399 Hamburg
Tel.: +49 - (0) 40 / 60 60 90*

E-Mail: datenschutz@bijou-brigitte.com

II.Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (art. 4, lid 1 AVG). Deze omvatten informatie zoals je naam, e-mailadres, IP-adres, postadres, telefoonnummer, gebruikersgedrag. Informatie die niet rechtstreeks verband houdt met je identiteit, zoals het aantal gebruikers van een internetsite, valt daar niet onder.

III. Welke bronnen en gegevens verwerken wij en met welk doel?

1. Gegevensverwerking tijdens het websitebezoek

Onze website www.bijou-brigitte.com/nl/ verzamelt een reeks algemene gegevens telkens wanneer je de website bezoekt. Die algemene informatie wordt tijdelijk opgeslagen in zogenaamde logbestanden van onze server. Bij elke toegang wordt onder meer het volgende geregistreerd:

1. Informatie over de gebruikte browser en het besturingssysteem

2. Bezochte pagina op onze website

3. Datum en tijdstip van toegang

4.IP-adres van de computer die de aanvraag doet

Wij verwerken die informatie om een vlotte verbinding te verzekeren en de veiligheid en stabiliteit van het systeem te evalueren. De informatie in de serverlogbestanden wordt gescheiden opgeslagen van de persoonsgegevens van de betrokkene. Een complete opslag van je IP-adres gebeurt alleen voor de traceerbaarheid van technische fouten en hackeraanvallen. De gegevens worden gewist wanneer zij niet langer nodig zijn om die doeleinden te bereiken. Logbestanden worden uiterlijk na 30 dagen gewist, tenzij er aanwijzingen zijn van technische fouten of hackeraanvallen die een langere opslagperiode vereisen.

Rechtsgrondslag voor deze verwerking is art. 6, lid 1, zin 1, punt f) AVG. Ons rechtmatig belang komt voort uit de voornoemde doeleinden voor gegevensverzameling.

Je hebt te allen tijde de mogelijkheid bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. Je hebt het recht bezwaar te maken op gronden die uit je specifieke situatie voortvloeien. Je kunt je bezwaar sturen naar het volgende e-mailadres of naar onze in de rubriek "Verantwoordelijke" vermelde contactgegevens: datenschutz@bijou-brigitte.com.

2. Gebruik van cookies

Beschrijving en omvang

Wij gebruiken cookies op onze website. Om ons gebruik van cookies transparant en begrijpelijk voor je te maken, leggen wij eerst kort uit wat cookies zijn en vervolgens welke cookies wij op onze website gebruiken.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op je harde schijf worden opgeslagen. Deze gegevensbestanden worden gegenereerd door de webserver waarmee je via je webbrowser verbinding hebt gemaakt. Vervolgens worden ze naar jou verzonden en op je harde schijf opgeslagen. Cookies stellen ons in staat je te herkennen wanneer je onze website een volgende keer bezoekt.

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies automatisch te accepteren. Je kunt je browser zo instellen dat cookies altijd worden geweigerd of dat je voor elke opslag actief ermee moet instemmen. Je kunt cookies die in je systeem zijn opgeslagen echter ook op elk moment verwijderen. Informatie over het beheren van je cookie-instellingen vind je in je browser onder "Help". Ontdek hier hoe je je browser correct instelt:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/nl-nl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.com/nl/kb/cookies

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl

Safari: https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=nl_NL

Opera: http://www.opera.com/nl/help

Adobe (Flash-Cookies): https://www.adobe.com/nl/privacy/policies/flash-player.html

Indien je cookies deactiveert kun je bepaalde features op onze website eventueel niet gebruiken en worden sommige pagina's mogelijk niet op de juiste manier weergegeven. Om onze winkelmand en verlanglijst te kunnen gebruiken dienen tijdelijke cookies te worden toegestaan.

Bij je eerste bezoek aan de website www.bijou-brigitte.com verschijnt er een pop-up venster dat je wijst op het gebruik van cookies op onze website. In dit venster kun je kiezen of je akkoord wilt gaan met alle cookies of alleen de technisch en functioneel noodzakelijke cookies wilt toestaan via "Selectie toestaan". Zodra je een van de buttons aanklikt verklaar je je akkoord met het gebruik van de betreffende cookie. Deze cookies blijven opgeslagen voor je toekomstige bezoeken. Zodra je onze website opnieuw bezoekt zal de bovenstaande melding niet nogmaals aan je worden getoond. Indien je de cookies echter achteraf wist in je browser of onze website www.bijou-brigitte.com/nl/ op een ander apparaat bezoekt, krijg je de melding opnieuw te zien.

Welke cookies wij gebruiken wordt hierna toegelicht.

Welke cookies zijn er?

Sessiecookies:
Terwijl je onze website bezoekt, wordt in het geheugen van je computer tijdelijk een zogenaamde sessiecookie opgeslagen. Daarin wordt een sessie-identificatie opgeslagen, bijvoorbeeld om te voorkomen dat je je bij elke paginawissel opnieuw moet aanmelden. Sessiecookies worden na afloop van de sessie automatisch gewist wanneer de browser wordt gesloten.

Permanente cookies:
Een permanente cookie slaat een bestand op je computer op gedurende de periode die in de vervaldatum is vastgelegd. Met deze cookies kunnen websites je informatie en instellingen onthouden voor de volgende keer dat je de website bezoekt. Dit zorgt voor een snellere en gemakkelijkere toegang. Zodra de vervaldatum is verstreken, vervallen de cookies..

Essentiële cookies (type 1)
Deze cookies zijn essentieel voor websites en hun functies. Ze helpen je te navigeren en te bewegen op onze websites en bepaalde functies te zien (deze cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat je winkelwagentje wordt onthouden in alle fases van het afrekenproces). Ze worden opgeslagen voor de duur van je internetsessie.

Functionele cookies (type 2)
Deze cookies maken het mogelijk het comfort en de prestaties van websites te verbeteren en verschillende functies beschikbaar te maken.

Prestatiecookies (type 3)
Deze cookies verzamelen informatie over hoe je websites gebruikt. Prestatiecookies, bijvoorbeeld, helpen bijzonder populaire gedeelten van de website te identificeren. Op die manier kan de inhoud van de websites specifieker op je behoeften worden afgestemd en kan het aanbod voor jou dus worden verbeterd. De informatie die via de cookies wordt verzameld, is niet persoonlijk.

Cookies van derden (type 4)
Deze cookies worden geplaatst door derden, bijv. sociale netwerken. Ze worden vooral gebruikt om inhoud van social media en social plugins op een website te integreren. Wij gebruiken geen actieve social plugins op onze website. Er wordt uitsluitend gelinkt naar social networks.

Welke cookies gebruiken wij op onze website?

Wij gebruiken op onze website alle al beschreven soorten cookies, waarvan sommige alleen na je toestemming actief zullen worden.

In het pop-up venster waarin je je keuze kunt maken staan de volgende categorieën vermeld:

 • Noodzakelijke cookies:
  Hieronder vallen sessiecookies en absoluut noodzakelijke cookies die voor de basisfuncties van de website vereist zijn. Deze cookie-categorie passen wij toe op basis van Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO (het Duitse equivalent van de Algemene verordening gegevensbescherming, hier betrekking nemende op de rechtmatigheid van de verwerking). Ons belang, de website voor het gebruik ervan ter beschikking te stellen en de functie en werking ervan te garanderen, is hierbij gerechtvaardigd conform de bovengenoemde regelgeving.

 • Functionele cookies:
  Hieronder vallen functiecookies waarmee bijv. artikelen kunnen worden opgeslagen in de verlanglijst, die dienen voor de klantherkenning en om de koopervaring aantrekkelijker te maken. Daarnaast hebben wij de kaartendienst Google Maps op onze website geïntegreerd. Voor meer informatie, zie de rubriek Google Maps. Wij gebruiken deze cookie-categorie op basis van je toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1, punt a) AVG.

 • Marketing- en analysecookies (via Google Tag Manager):
  De Google Tag Manager is een codecontainer waarin verschillende analyse- en marketingtags zijn geïntegreerd. Hiernaast gebruiken wij op onze website prestatiecookies ter evaluatie van gebruikersgegevens en cookies van derden.

Meer informatie hierover vind je in de respectievelijke paragrafen van deze privacyverklaring onder de titels: Google Analytics, Google Remarketing, Facebook Pixel, Google Maps, Microsoft Ads. Wij gebruiken deze cookie-categorie op basis van je toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1, punt a) AVG.

Je hebt de mogelijkheid je toestemming op elk moment in te trekken: Cookie- en tracking-instellingen opnieuw configureren. Houd er rekening mee dat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van je toestemming tot aan de herroeping door de herroeping niet wordt aangetast.

Voor zover wij de gegevensverwerking baseren op de rechtsgrondslag van art. 6, lid 1, punt f) AVG, heb je de mogelijkheid om te allen tijde bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. Je hebt het recht bezwaar te maken op gronden die uit je specifieke situatie voortvloeien. Je kunt je bezwaar sturen naar het volgende e-mailadres of naar onze in de rubriek "Verantwoordelijke" vermelde contactgegevens: datenschutz@bijou-brigitte.com.

3. Contactformulier/contact via e-mail/contact via telefoon

Op onze website is een contactformulier beschikbaar dat kan worden gebruikt voor elektronisch contact. Als je deze optie gebruikt, worden de persoonsgegevens die je in het invoervenster invoert (bv. naam, e-mailadres) naar ons verzonden en opgeslagen door op de knop "Verzenden" te klikken. Bovendien bewaren wij de datum en het tijdstip van je contact om misbruik van ons contactformulier te voorkomen en de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen.

Er kan ook contact worden opgenomen via het opgegeven e-mailadres service@bijou-brigitte.com en per telefoon.

De persoonsgegevens die ons worden toegezonden om contact met je op te nemen, worden door ons opgeslagen. Dit gebeurt uitsluitend om je aanvraag te verwerken en vervolgens contact met je op te nemen. Deze persoonsgegevens worden niet aan derden doorgegeven. Wij wissen de gegevens die in dat verband ontstaan nadat de opslag niet langer nodig is of beperken de verwerking indien er wettelijke bewaarplichten zijn.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens om contact met ons op te nemen via het contactformulier en de verwerking van gegevens die je ons per e-mail hebt toegezonden, is art. 6, lid 1, onder f) AVG. Ons rechtmatig belang is om je verzoek te verwerken. Indien je aanvraag gericht is op het sluiten van een overeenkomst is de aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking art. 6, lid 1, zin 1, punt b) AVG (uitvoering van een overeenkomst).

Voor zover wij de gegevensverwerking baseren op de rechtsgrondslag van art. 6, lid 1, punt f) AVG, heb je de mogelijkheid om te allen tijde bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. Je hebt het recht bezwaar te maken op gronden die uit je specifieke situatie voortvloeien. Je kunt je bezwaar sturen naar het volgende e-mailadres of naar onze in de rubriek "Verantwoordelijke" vermelde contactgegevens: datenschutz@bijou-brigitte.com.

4. Onlineshop - Openen van een BB Club-account

Je hebt de mogelijkheid om een met een wachtwoord beveiligd BB Club-account op onze website aan te maken, onafhankelijk van een reeds geplaatste bestelling of een geplande bestelling. Het BB Club-account biedt je de mogelijkheid om toekomstige bestellingen gemakkelijker en sneller te plaatsen.

Er is geen verplichting om een BB Club-account aan te maken. In plaats daarvan kun je in onze onlineshop ook bestellingen plaatsen als gast zonder je te registreren (zie punt 5. van ons privacybeleid).

Om je BB Club-account aan te maken, hebben wij je voor- en achternaam, e-mailadres, een zelfgekozen wachtwoord en je adres nodig. Daarnaast heb je de mogelijkheid om vrijwillig je geboortedatum op te geven.
Na het aanmaken van een BB Club-account ontvang je een overzicht van de status van je bestellingen en/of eerdere bestellingen.

Je kunt de gegevens die voor je account zijn opgeslagen op elk gewenst moment bekijken, aanvullen en/of bijwerken. Daarvoor hoef je je alleen aan te melden met je e-mailadres en het wachtwoord dat je bij de registratie hebt gekozen.

Tijdens het aanmaken van je BB Club-account slaan wij ook de datum en tijd van je aanmelding en je IP-adres op. Het doel van de opslag is dat wij de registratie op een later tijdstip kunnen traceren en bewijzen en om eventueel misbruik van je persoonsgegevens te kunnen ophelderen. De rechtsgrondslag daarvoor is ons rechtmatig belang volgens art. 6, lid 1, zin 1, punt f) AVG, waarbij het rechtmatig belang ligt in de mogelijkheid om bewijs te leveren. Indien je bezwaar wenst te maken tegen de opslag van voornoemde gegevens om redenen die voortvloeien uit je specifieke situatie, kun je contact opnemen met datenschutz@bijou-brigitte.com of via onze contactgegevens vermeld onder de rubriek "Verantwoordelijke".

Bovendien heb je de mogelijkheid om je BB Club-account te verwijderen. Het verwijderen van gegevens die op grond van commerciële en fiscale voorschriften of wettelijke bepalingen niet onder het verwijderen van het klantenaccount vallen, vindt pas plaats na het verstrijken van de respectieve bewaartermijnen.

Bovendien gebruiken we de genoemde gegevens ook voor marktonderzoek en optimalisatie van ons aanbod. Rechtsgrondslag voor deze verwerking is art. 6, lid 1, letter f EU-AVG. Deze dient ons rechtmatige belang bij marktonderzoek en direct marketing. Dat omvat onder meer de evaluatie van je koopgedrag voor aanbiedingen op maat, uitnodigingen voor evenementen, kortingsacties. Je hebt te allen tijde de mogelijkheid bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking voor direct-marketingdoeleinden. Je kunt je bezwaar sturen naar het volgende e-mailadres of naar onze in de rubriek "Verantwoordelijke" vermelde contactgegevens: datenschutz@bijou-brigitte.com.

De BB Club-kaart

Als je een BB Club account aanmaakt, ontvang je je elektronische BB Club Card in de vorm van een QR-code en het kaartnummer, dat wordt weergegeven in het gedeelte "Mijn kaart" van je account. Je kunt een fysieke BB Club kaart krijgen in de Nederlandse filialen.

De volgende gegevens worden verzameld bij het gebruik van de BB Club Card:

• Onderscheid tussen online gebruik en de respectieve filialen

• Het tijdstip van gebruik

• De gekochte goederen

• De gemaakte omzet en het bijbehorende aantal punten evenals

• De ingewisselde beloningen/vouchers.

Deze gegevens worden vervolgens verwerkt om u de verschillende diensten van uw clublidmaatschap aan te bieden. Hiertoe behoort onder andere de premieberekening of de verzending van persoonlijk op u afgestemde clubinformatie (zie ook de volgende paragraaf). Rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6, lid 1, letter b EU-AVG. De verwerking is gebaseerd op de uitvoering van het contract met de BB-Club.

Bovendien gebruiken we de genoemde gegevens ook voor marktonderzoek en optimalisatie van ons aanbod. Rechtsgrondslag voor deze verwerking is art. 6, lid 1, letter f EU-AVG. Deze dient ons rechtmatige belang bij marktonderzoek en direct marketing. Dit houdt o.a. de evaluatie in van uw koopgedrag voor gepersonaliseerde aanbiedingen, uitnodigingen voor events, kortingsacties, berekening van puntensaldo, persoonlijke aanhef in servicemails.

De BB-Clubinformatie

Nadat u uw BB-Clubaccount aangemaakt heeft, sturen we u regelmatig per e-mail, ca. 2 tot 3 keer per maand, onze clubinformatie. Daarin informeren we u regelmatig over het volgende:

• services voor BB-Clubleden

 uitnodigingen voor exclusieve BB-Club events 

• deelname aan bijzondere wedstrijden 

• verrassing op uw verjaardag en andere BB-Clubgeschenken

• puntensaldo 

• kortingen

We geven je gegevens door aan een externe dienstverlener in Berlijn en Offenbach am Main, die je persoonlijke gegevens namens ons verwerkt voor het verzenden van de BB Club nieuwsbrief. Met deze externe dienstverlener hebben wij een overeenkomst voor de verwerking van bestellingen gesloten. Volgens deze overeenkomst is de dienstverlener onder andere verplicht om strenge regels in acht te nemen bij het verwerken van je persoonsgegevens, waaronder de verplichting om je persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met onze instructies en de toepasselijke wetgeving te verwerken.

Rechtsgrondslag voor de elektronische verzending van de clubinformatie is art. 6, lid 1, letter b EU-AVG. De verwerking is verplicht voor het clublidmaatschap. Als u deze verwerking niet wenst, dan is verder lidmaatschap bij de BB-Club niet mogelijk. Neem hiervoor contact op met service@bijou-brigitte.com.

Bovendien gebruiken we uw adres om u per post informatie te sturen over onze producten, aanbiedingen en kortingsacties. Rechtsgrondslag hiervoor is art. 6, lid 1, letter f EU-AVG, waarmee we ons gerechtvaardigd belang voor direct marketing nastreven. U kunt het gebruik van uw postadres door ons voor reclamedoeleinden op elk moment schriftelijk of per e-mail naar service@bijou-brigitte.com herroepen. Geef als onderwerp “Bezwaar tegen reclame” in.

5. Gegevensverwerking bij het gebruik van onze Online Shop

Bestellingen in de onlineshop

Je hebt de mogelijkheid om in onze onlineshop bestellingen te plaatsen als geregistreerde BB Club-klant of als gast zonder registratie. Als geregistreerde BB Club-klant hoef je alleen in te loggen met je e-mailadres en wachtwoord om de bestelling uit te voeren en af te ronden en de rest van het bestelproces te doorlopen, zoals het selecteren van de gewenste betaalwijze.

Indien je daarentegen als gast een online bestelling op onze website wilt plaatsen zonder je te registreren, is het voor de totstandkoming en afwikkeling van de overeenkomst noodzakelijk dat je de gevraagde gegevens als verplichte gegevens in het invoerscherm invult. De verplichte informatie wordt als zodanig gemarkeerd.

De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking in het kader van de aankoop en de koopinitiatie is art. 6, lid 1, zin 1, punt b) AVG. . 

Wij bewaren je adres-, betalings- en bestelgegevens tot de wettelijke of eventueel contractuele garantie- en waarborgrechten vervallen zijn. Na afloop van die termijn bewaren wij de informatie over de contractuele relatie die volgens de handels- en belastingwetgeving vereist is gedurende de wettelijk bepaalde termijnen (in de regel tien jaar na het sluiten van het contract).

6. Betaalgegevens

In de loop van het bestelproces in onze onlineshop kunnen, afhankelijk van de gekozen betaalwijze, betaalgegevens van jou worden verzameld om de betaaltransactie te verwerken. Je hebt o.a. de volgende betaalwijzen tot je beschikking:

PayPal:

Je kunt het betaalproces afhandelen met de online betaalservice PayPal. Met PayPal kun je online betalingen aan derden verrichten. De Europese dochteronderneming van PayPal is PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg. PayPal is een online betaaldienstaanbieder die onafhankelijk is van Bijou Brigitte. Betalingen worden verwerkt via zogenaamde PayPal-rekeningen. Dit zijn virtuele privé of zakelijke bankrekeningen. Tevens bestaat de mogelijkheid om virtuele betalingen via creditcards te doen als je geen PayPal-rekening hebt.

Indien je PayPal als betaalwijze selecteert, worden de vereiste gegevens voor het betaalproces, waaronder naam, adres, bedrijf, e-mailadres, telefoonnummer, automatisch aan PayPal doorgegeven.

Deze aan PayPal doorgegeven gegevens kunnen door PayPal worden doorgegeven aan kredietinstellingen. Het doel van deze overdracht is om je identiteit en kredietwaardigheid te controleren. PayPal kan je gegevens ook aan derden verstrekken indien dit noodzakelijk is om aan contractuele verplichtingen te voldoen of indien de gegevens namens PayPal moeten worden verwerkt. .

De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, punt b) AVG, aangezien de verwerking van de gegevens noodzakelijk is voor de betaling met PayPal en daarmee voor de uitvoering van de overeenkomst.

Je kunt het privacybeleid van PayPal raadplegen op https://www.paypal.com/nl/webapps/mpp/ua/privacy-full/.

Sofoortüberweisung:

Bovendien kun je tijdens het bestelproces kiezen voor betaling met de online betaalservice Sofortüberweisung. Sofortüberweisung is een aanbod van SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München. Sofortüberweisung vervult de functie van een online betaaldienstaanbieder die het mogelijk maakt producten en diensten op het internet zonder contant geld te betalen.

De persoonsgegevens die aan Sofortüberweisung worden doorgegeven zijn meestal voornaam, achternaam, adres, telefoonnummer, IP-adres, e-mailadres of andere gegevens die nodig zijn voor de afhandeling van de bestelling, evenals gegevens met betrekking tot de bestelling, zoals aantal artikelen, artikelnummer, factuurbedrag en belastingen in procenten, factuurgegevens enz.

Die overdracht is noodzakelijk om je bestelling te verwerken met de betalingsmethode die je hebt gekozen, met name voor de bevestiging van je identiteit, de administratie van je betaling en de klantenrelatie.

Maar let op: Sofortüberweisung kan persoonsgegevens ook doorgeven aan dienstverleners, onderaannemers of andere gelieerde ondernemingen. Dat gebeurt alleen voor zover het noodzakelijk is om de contractuele verplichtingen die voortvloeien uit je bestelling na te komen of als de persoonsgegevens voor jou verwerkt moeten worden.

Die overdracht dient om je identiteit en kredietwaardigheid te controleren voor de bestelling die je hebt geplaatst. Deze overdracht dient om je identiteit en kredietwaardigheid te controleren voor de bestelling die je hebt geplaatst.

Welke gegevensbeschermingsprincipes Sofortüberweisung als basis voor de gegevensverwerking gebruikt, kun je nalezen in het privacybeleid dat Sofortüberweisung je tijdens het betalingsproces ter beschikking stelt.

Als je nog vragen hebt over het gebruik van je persoonsgegevens, kun je contact opnemen met Sofortüberweisung via e-mail (datenschutz@sofort.com) of schriftelijk (SOFORT GmbH, Datenschutz, Theresienhöhe 12, 80339 München).

De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, punt b) AVG (uitvoering van een contractuele verbintenis).

Betaling met creditcard, iDeal of GiroPay:

Verder bieden wij je de mogelijkheid om je betalingen per creditcard te verrichten.

De verwerking van deze betaalmethode wordt afgehandeld via de betaalprovider Heidelpay GmbH. De invoer van je betaalgegevens en de vergelijking van deze gegevens met de kredietinstelling gebeurt door de integratie via een iFrame rechtstreeks bij Heidelpay en er worden door ons geen betaalgegevens opgeslagen.

De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, punt b) AVG (uitvoering van een contractuele verbintenis)

7. Click and Collect

Wij bieden je de mogelijkheid om goederen in onze onlineshop te kopen en ze in een van onze filialen af te halen en te betalen. In het kader van Click and Collect worden je naam en ordernummer in de vorm van een afleverbon aan het gekozen filiaal doorgegeven, zodat je kunt worden geïdentificeerd en de gekochte goederen aan jou kunnen worden toegewezen. De rechtsgrondslag voor de in dit verband overgedragen gegevens is artikel 6, lid 1, punt b) AVG.

8. Gegevensverwerking voor promotionele doeleinden en prijsvragen

Als bestaande klant zullen wij je e-mailadres gebruiken voor reclamedoeleinden voor onze eigen identieke of soortgelijke producten, op voorwaarde dat je bij ons hebt besteld (§ 7 UWG, Duitse Wet Oneerlijke Concurrentie). Je kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van je e-mailadres en / of postadres door ons voor reclamedoeleinden via de in de rubriek "Verantwoordelijke" genoemde contactgegevens of via service@bijou-brigitte.com. Vermeld als onderwerp "Bezwaar tegen reclame". Rechtsgrondslag voor deze verwerking is artikel 7, lid 3 van de UWG alsook artikel 6, lid 1, punt f) AVG. Ons belang om reclame aan te bieden die op je behoeftes is afgestemd, moet volgens de voornoemde bepaling als rechtmatig worden beschouwd.

Als je je hebt ingeschreven voor deelname aan een wedstrijd, gebruiken wij de persoonsgegevens die je ons hebt verstrekt met het oog op je deelname, de uitvoering en de verzending van prijsaankondigingen en prijzen. Rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6, lid 1, punt b) AVG. Je verstrekt ons de gegevens op basis van de contractuele verbintenis (deelnemingsvoorwaarden) tussen jou en Bijou Brigitte. Wij kunnen je gegevens doorgeven aan dienstverleners als onderdeel van het wedstrijdproces, bijvoorbeeld voor het verzenden van wedstrijdprijzen. Voor nadere informatie verwijzen wij je naar de desbetreffende wedstrijdbepalingen en -voorwaarden.

9. Nieuwsbrief

Als je je inschrijft voor een nieuwsbrief gebruiken wij je e-mailadres om je de desbetreffende nieuwsbrief toe te sturen. Daarin informeren wij je regelmatig over interessante onderwerpen, laten wij je kennismaken met leuke wedstrijden of bieden wij je onder meer exclusieve waardebonnen aan. De enige verplichte informatie om de nieuwsbrief te kunnen versturen is je e-mailadres.

Om ervoor te zorgen dat je je correct inschrijft voor de nieuwsbrief, d.w.z. om ongeoorloofde inschrijvingen namens derden te voorkomen, maken wij gebruik van de zogenaamde double opt-in-procedure. Dat betekent dat wij je na je eerste registratie voor de nieuwsbrief een bevestigingsmail sturen naar het e-mailadres dat je bij de registratie hebt opgegeven. Daarin vragen wij je om je registratie te bevestigen. Indien je je inschrijving niet binnen 14 dagen bevestigt, wordt je informatie geblokkeerd en na 30 dagen automatisch verwijderd. Na bevestiging van je inschrijving slaan wij je e-mailadres op om je de nieuwsbrief toe te zenden. De rechtsgrondslag daarvoor is je toestemming overeenkomstig art. 6, lid 1, zin 1, punt a) AVG.

In verband met je nieuwsbriefregistratie slaan wij ook de datum en het tijdstip van je registratie en bevestiging op. Het doel van de opslag is dat wij de registratie op een later tijdstip kunnen traceren en bewijzen en om eventueel misbruik van je persoonsgegevens te kunnen ophelderen. De rechtsgrondslag daarvoor is ons gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6, lid 1, zin 1, punt f) AVG, waarbij het gerechtvaardigd belang ligt in de mogelijkheid om de registratie te bewijzen. Indien je bezwaar wenst te maken tegen de opslag van de bovengenoemde gegevens, kun je contact met ons opnemen via de in de rubriek "Verantwoordelijke" vermelde contactgegevens of datenschutz@bijou-brigitte.com.

Met je toestemming registreren wij je gebruiksgedrag in onze nieuwsbrieven. De evaluatie van het gebruiksgedrag omvat met name welke delen van de respectieve nieuwsbrief je bezoekt en welke links je daar aanklikt. Daarbij worden gepersonaliseerde gebruiksprofielen aangemaakt door je persoon en/of e-mailadres toe te wijzen om een eventuele reclameaanpak, met name in de vorm van nieuwsbrieven en on-site reclame, beter te kunnen afstemmen op je persoonlijke interesses en om aanbiedingen te verbeteren.

Je kunt te allen tijde je toestemming om de nieuwsbrief te verzenden voor de toekomst intrekken en je voor de nieuwsbrief afmelden. Je kunt de herroeping kenbaar maken door te klikken op de link in elke nieuwsbriefmail, door een e-mail te sturen naar service@bijou-brigitte.com of door een bericht te sturen naar de contactgegevens die in het impressum vermeld staan.

Wij geven je gegevens door aan externe dienstverleners in Berlijn en Offenbach am Main. Zij verwerken je persoonsgegevens in onze opdracht voor de verzending van de nieuwsbrief. Wij hebben met die externe dienstverleners een overeenkomst gesloten voor de verwerking van bestellingen. Daarbij is de dienstverlener onder meer verplicht om bij de verwerking van je persoonsgegevens strikte regels in acht te nemen, waaronder de verplichting om je persoonsgegevens uitsluitend te verwerken in overeenstemming met onze instructies en het toepasselijke recht.

10. Links naar sociale netwerkdiensten

Onze website bevat links naar de sociale netwerkdiensten Facebook (Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS), Instagram (Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park, CA 94025, VS), Pinterest (Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, VS) en het videoportaal YouTube (YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS). Wij hebben de button van het betreffende sociale netwerk als link op onze website geïntegreerd.

Als je onze website bezoekt en op de button van een van de sociale netwerkdiensten klikt, wordt je doorgestuurd naar onze pagina bij de betreffende netwerkdienst. Als je de doorverwijzing naar een sociale media-account gebruikt, verlaat je onze website. Neem in dat geval de respectieve bepalingen inzake gegevensbescherming en andere verwijzingen in acht. Die zijn namelijk onderworpen aan de bepalingen inzake gegevensbescherming van de derde aanbieder. Als je geregistreerd en ingelogd bent op een van de sociale netwerkdiensten, heb je ook de mogelijkheid om artikelen van ons onlineaanbod met je vrienden te delen door op de overeenkomstige "deel-button" te klikken. Die buttons worden door ons ook getoond via een link op onze website.

11. Google Analytics

Wij gebruiken op onze website de webanalysedienst "Google Analytics", een webanalysedienst die wordt aangeboden door: Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001).

Google Analytics maakt gebruik van zgn. "cookies", tekstbestanden die op je computer worden opgeslagen en waarmee kan worden nagegaan hoe bezoekers de website gebruiken. De informatie die door de cookie over je websitegebruik wordt gegenereerd, wordt gewoonlijk doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Wij gebruiken alleen Google Analytics met geactiveerde IP-anonimisering. Om te zorgen voor een geanonimiseerde verzameling van IP-adressen (zogenaamde IP-masking), hebben wij Google Analytics voor deze website uitgebreid met de code "gat._anonymizeIp();". Dat houdt in dat je IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende lidstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte vooraf door Google wordt ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS worden doorgestuurd en daar worden ingekort.

Wij hebben een overeenkomst gesloten met Google Inc. voor de verwerking van bestellingen. Google zal de informatie die door de cookies wordt gegenereerd namens ons verwerken om je websitegebruik te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik aan de websitebeheerder te verlenen. Google is verplicht om het IP-adres dat door je browser wordt doorgegeven als onderdeel van Google Analytics niet samen te voegen met andere gegevens van Google.

De rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6, lid 1, zin 1, punt a) AVG, mits je ons daarvoor toestemming hebt gegeven. Google verwerkt de gegevens gedeeltelijk ook in de VS. Voor de overdracht van gegevens naar de VS bestaat geen besluit van de EU-Commissie over een passend beschermingsniveau; de rechtsgrondslag voor de overdracht naar de VS is je toestemming overeenkomstig artikel 49, lid 1, zin 1, punt a) AVG. Je hebt de mogelijkheid om je toestemming voor de verwerking en de overdracht naar derde landen te allen tijde in te trekken: Cookie- en tracking-instellingen opnieuw configureren. Houd er rekening mee dat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van je toestemming tot aan de herroeping door de herroeping niet wordt aangetast. Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming van Google Analytics vind je op https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/nl/ of op https://policies.google.com/?hl=nl&gl=nl.

12. Google Maps

Op deze website maken wij gebruik van het aanbod van Google Maps. Hierdoor kunnen wij interactieve kaarten rechtstreeks op de website weergeven en kun je de kaartfunctie gemakkelijk gebruiken.

Door het bezoek aan de website ontvangt Google informatie dat je de betreffende subpagina van onze website hebt opgeroepen. Bovendien worden de onder de punten "Oproepen van onze website" en "Cookies" van deze verklaring genoemde gegevens doorgegeven. Dit gebeurt onafhankelijk van het feit of Google een gebruikersaccount ter beschikking stelt, waarop je ingelogd bent, of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Als je bij Google bent ingelogd, worden je gegevens rechtstreeks aan je account toegewezen. Indien je de toewijzing aan je profiel bij Google niet wenst, moet je uitloggen voordat je de knop activeert. Google slaat je gegevens op als gebruiksprofielen en gebruikt ze voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en/of de doelgerichte vormgeving van de website. Een dergelijke evaluatie wordt met name uitgevoerd (zelfs voor gebruikers die niet zijn ingelogd) voor het aanbieden van gerichte reclame en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over je activiteiten op onze website. Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen. Om dit recht uit te oefenen moet je contact opnemen met Google. De rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6, lid 1, zin 1, punt a) AVG, mits je ons daarvoor toestemming hebt gegeven. Google verwerkt de gegevens gedeeltelijk ook in de VS. Voor de overdracht van gegevens naar de VS bestaat geen besluit van de EU-Commissie over een passend beschermingsniveau; de rechtsgrondslag voor de overdracht naar de VS is je toestemming overeenkomstig artikel 49, lid 1, zin 1, punt a) AVG. Je hebt de mogelijkheid om je toestemming voor de verwerking en de overdracht naar derde landen te allen tijde in te trekken: Cookie- en tracking-instellingen opnieuw configureren. Houd er rekening mee dat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van je toestemming tot aan de herroeping door de herroeping niet wordt aangetast.

Meer informatie over het doel en de omvang van het verzamelen en verwerken van gegevens door Google is te vinden in het privacybeleid van Google. Daar ontvang je ook meer informatie over je desbetreffende rechten en instellingsmogelijkheden om je privacy te beschermen: https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=de.

13. Facebook Pixel

Wij gebruiken binnen onze website de "Facebook Pixel" van het sociale netwerk Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, VS.

Deze wordt gebruikt om bezoekers van onze website advertenties op basis van interesses ("Facebook-advertenties") aan te bieden tijdens hun bezoek aan het sociale netwerk Facebook. Daartoe zijn op onze website onzichtbare trackingpixels ("Facebook-pixels") geïntegreerd. Deze pixels hebben een soortgelijke functie als cookies. Wanneer je onze websites bezoekt, wordt via de trackingpixels een rechtstreekse verbinding tussen je browser en de Facebook-server tot stand gebracht. Als je een Facebookgebruiker bent, kan Facebook je bezoek aan onze pagina's toewijzen aan je persoonlijke Facebook-gebruikersaccount. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina's geen kennis hebben van de inhoud van de overgedragen gegevens of het gebruik ervan door Facebook. Wij kunnen alleen selecteren welke segmenten van Facebookgebruikers (zoals leeftijd, interesses) onze advertenties te zien moeten krijgen. Door de pixel vanuit je browser op te roepen, kan Facebook ook zien of een Facebook-advertentie succesvol was, bijv. tot een online aankoop heeft geleid. Dit stelt ons in staat de effectiviteit van Facebook-advertenties te volgen voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden.

De rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6, lid 1, zin 1, punt a) AVG, mits je ons daarvoor toestemming hebt gegeven. Facebook verwerkt de gegevens gedeeltelijk ook in de VS. Voor de overdracht van gegevens naar de VS bestaat geen besluit van de EU-Commissie over een passend beschermingsniveau; de rechtsgrondslag voor de overdracht naar de VS is je toestemming overeenkomstig artikel 49, lid 1, zin 1, punt a) AVG. Je hebt de mogelijkheid om je toestemming voor de verwerking en de overdracht naar derde landen te allen tijde in te trekken:Cookie- en tracking-instellingen opnieuw configureren. Houd er rekening mee dat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van je toestemming tot aan de herroeping door de herroeping niet wordt aangetast.

Meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door Facebook, evenals je desbetreffende rechten en mogelijkheden om je privacy te beschermen, vind je in het privacybeleid van Facebook https://policies.google.com/technologies/ads?hl=nl.

14. Google Remarketing

Wij gebruiken op onze websites de remarketing- of "soortgelijke doelgroepen"-functie van Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001 („Google“).

De remarketing- of "similar audiences"-functie van Google stelt ons in staat bezoekers van onze websites te bereiken met reclame. Dat gebeurt door gepersonaliseerde, op interesses gebaseerde advertenties te tonen aan websitebezoekers wanneer zij andere websites in het Google Display Network bezoeken. Google gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren. Dit vormt de basis voor het maken van op interesses gebaseerde advertenties. Cookies worden gebruikt om bezoeken aan de website te registreren, evenals om geanonimiseerde gegevens over het websitegebruik te verzamelen. Er worden geen persoonsgegevens van websitebezoekers opgeslagen. Als je vervolgens een andere website in het Google Display Netwerk bezoekt, krijg je advertenties te zien die hoogstwaarschijnlijk rekening houden met eerder bezochte product- en informatiegebieden..

De rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6, lid 1, zin 1, punt a) AVG, mits je ons daarvoor toestemming hebt gegeven. Google verwerkt de gegevens gedeeltelijk ook in de VS. Voor de overdracht van gegevens naar de VS bestaat geen besluit van de EU-Commissie over een passend beschermingsniveau; de rechtsgrondslag voor de overdracht naar de VS is je toestemming overeenkomstig artikel 49, lid 1, zin 1, punt a) AVG. Je hebt de mogelijkheid om je toestemming voor de verwerking en de overdracht naar derde landen te allen tijde in te trekken: Cookie- en tracking-instellingen opnieuw configureren. Houd er rekening mee dat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van je toestemming tot aan de herroeping door de herroeping niet wordt aangetast.

Meer informatie over Google Remarketing en het privacybeleid van Google vind je op: http://www.google.com/privacy/ads/

15. Google Optimize

Wij gebruiken op onze websites de webanalyse- en optimimaliseringsdienst „Google Optimize“, een aanbod van Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001 („Google“).

''Google Optimize'' dient ertoe om de aantrekkelijkheid, de content en de gebruikersvriendelijkheid van onze website te verbeteren. Hierbij worden nieuwe functies en content in uiteenlopende varianten doorgespeeld aan onze gebruikers en het uiteenlopende gebruikersgedrag wordt statistisch geanalyseerd. Voor dit doel maakt "Google Optimize" gebruik van cookies, met behulp waarvan "Google" de informatie verwerkt die wordt gegenereerd over het gebruik van onze website door eindapparaten van gebruikers en toegangsgegevens voor het analyseren van het gebruik van de website. Tot de toegangsgegevens behoren met name het IP-adres, browserinformatie, de ervoor bezochte website, alsmede datum en tijdstip van de serveraanvraag. ''Google Optimize'' wordt gebruikt met de aanvulling ''anonymizeIp()''. Hierdoor worden IP-adressen in verkorte vorm verder verwerkt om een herleiding naar personen te bemoeilijken. Volgens ''Google'' worden de IP-adressen binnen de lidstaten van de Europese Unie vooraf ingekort.

De rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6, lid 1, zin 1, punt a) AVG, mits je ons daarvoor toestemming hebt gegeven. Google verwerkt de gegevens gedeeltelijk ook in de VS. Voor de overdracht van gegevens naar de VS bestaat geen besluit van de EU-Commissie over een passend beschermingsniveau; de rechtsgrondslag voor de overdracht naar de VS is je toestemming overeenkomstig artikel 49, lid 1, zin 1, punt a) AVG. Je hebt de mogelijkheid om je toestemming voor de verwerking en de overdracht naar derde landen te allen tijde in te trekken: Cookie- en tracking-instellingen opnieuw configureren. Houd er rekening mee dat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van je toestemming tot aan de herroeping door de herroeping niet wordt aangetast.

Meer informatie over het doel en de omvang van het verzamelen en verwerken van gegevens door Google is te vinden in het privacybeleid van Google. Daar ontvang je ook meer informatie over je desbetreffende rechten en instellingsmogelijkheden om je privacy te beschermen: https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=de.

16. Google Ads Conversion (Doel: meting bereik)

Ontvanger: Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland en Google, LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA

''Google Ads'' wordt ook gebruikt met de functie ''Conversion'', om met behulp van marketingmiddelen (voorheen zog. ''Google AdWords'') op externe websites op onze aantrekkelijke aanbiedingen te attenderen. Wij kunnen in relatie tot de gegevens van de marketingcampagnes analyseren hoe succesvol de afzonderlijke marketingmaatregelen zijn. Deze marketingmiddelen worden door Google uitgeleverd via zogenaamde ''Ad Servers''. Daarvoor gebruiken wij "ad-servercookies" waarmee bepaalde parameters om het bereik te meten - bijv. de weergave van de advertenties, de kijkduur of de clicks van gebruikers - kunnen worden bepaald. Hierbij wordt ook informatie verwerkt, die op de gebruikersapparatuur is opgeslagen. Wanneer de gebruiker via een Google advertentie op onze website terecht komt, wordt er door ''Google Ads'' een ''cookie'' op de gebruikersapparatuur opgeslagen. Met behulp van ''cookies'' en ''trackingpixels'' verwerkt Google de via de gebruikersapparatuur verkregen informatie over interactie met onze marketingmiddelen (oproep van een bepaalde internetpagina of de klik op een marketingmiddel), alsmede toegangsgegevens, met name het IP-adres, browserinformatie, de ervoor bezochte website, alsmede datum en tijdstip van de serveraanvraag, met het doel om het meten van het bereik van onze advertenties te analyseren en te visualiseren. Voor deze doelen kan er ook worden vastgesteld of er verschillende apparaten tot jou of je huishouden behoren. Door de gebruikte marketingtools brengt de browser van de gebruiker automatisch een rechtstreekse verbinding met de server van Google tot stand. Voor zover gebruikers bij een dienst van Google geregistreerd zijn, kan Google het bezoek aan het gebruikersaccount koppelen en applicatieonafhankelijke gebruikersprofielen maken en analyseren. Overdracht naar derde landen: De toestemming voor Google Ads Conversion omvat ook de toestemming voor een eventuele overdracht van gegevens naar de VS, zonder passend beschermingsniveau van persoonsgegevens en zonder geschikte garanties (ontbrekende uitoefeningsmogelijkheid van rechten betrokkenen, ontbrekende beroepsmogelijkheden en mogelijke, disproportionele toegang overheidsinstellingen tot de gebruikersgegevens). Voor het gebruik van Google Ads Remarketing is overdracht naar derde landen een vereiste. Als je niet akkoord wilt gaan met de overdracht naar derde landen, moet je het gebruik van de Google Tag Manager uitschakelen.

De verkregen gegevens worden overgebracht naar de server van Google in de VS en daar in principe maximaal 24 dagen bewaard. In het geval van doorgifte van gegevens naar de VS kan momenteel niet hetzelfde niveau van gegevensbescherming worden gegarandeerd als in de landen van de Europese Unie. Houd hier rekening mee wanneer je je toestemming geeft.

De rechtsgrondslag voor deze gegevensverzameling is je toestemming (art. 6, lid 1, punt a) AVG).

Je hebt de mogelijkheid om je toestemming voor de verwerking en de overdracht naar derde landen te allen tijde in te trekken: Cookie- en tracking-instellingen opnieuw configureren. Houd er rekening mee dat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van je toestemming tot aan de herroeping door de herroeping niet wordt aangetast.

Bovendien kun je het verzamelen van de door de cookie gegenereerde gegevens die betrekking hebben op je gebruik en de verwerking van deze gegevens verhinderen, door het plaatsen van cookies te deactiveren. Hierdoor kan onder bepaalde omstandigheden de functionaliteit van de website worden beperkt. Bovendien kan Google onder bepaalde omstandigheden door zogenaamd Cross‐Device‐Tracking je gebruikersgedrag via meerdere van je elektronische apparaten volgen. Daardoor zijn ze in staat gepersonaliseerde reclame op resp. in Google‐websites en -apps weer te geven. Meer informatie vind je hier: https://policies.google.com/?hl=nl

Meer informatie over de gegevensbescherming bij Google, vind je in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl

17. Flowbox

Wij gebruiken Flowbox om social media-posts – in de vorm van afbeeldingen en video's - van onze community te delen voor marketingdoeleinden in onze online shop, op onze social media-kanalen en in de nieuwsbrief. Daarvoor vragen wij op social media-platforms onder elk bericht in de commentaarsectie om toestemming die door de betreffende gebruiker kan worden verleend met het antwoord "#yesBB".
Als je ons verzoek om toestemming beantwoordt met "#yesBB", ga je akkoord met de volgende voorwaarden en gebruiksrechten:
 1. Je geeft Bijou Brigitte modische Accessoires AG, hierna Bijou Brigitte, toestemming om alle door jou met #yesBB gemarkeerde user-generated content, hierna UGC, te publiceren voor marketingdoeleinden in de online shop www.bijou-brigitte.com, op de social media-kanalen en in de nieuwsbrief.
 2. Die toestemming verleent een niet-exclusieve, royaltyvrije, eeuwigdurende licentie.
 3. Bijou Brigitte zal op geen enkel moment eigendomsrechten op de UGC claimen.
 4. Je garandeert ons dat je de eigenaar bent van de overgedragen rechten en dat het voor jou mogelijk is om ons die rechten daadwerkelijk te verlenen.
 5. Je garandeert ons dat je foto's of video's geen inbreuk maken op wettelijke rechten van derden, zoals intellectuele eigendomsrechten of gegevensbeschermingsrechten.
 6. Wij zullen altijd je social media-gebruikersnaam vermelden bij de betreffende UGC.
  Samengevat betekent dat dat alle beeldrechten bij jou blijven, alle op de foto's of video's afgebeelde personen instemmen met het gebruik ervan en dat het gebruik van de UGC door Bijou Brigitte geen inbreuk maakt op rechten van derden of anderszins in strijd is met toepasselijke wetgeving.
  Wij behouden ons het recht voor het gebruik van de UGC zonder opgave van reden te staken en ze zonder kennisgeving of vervanging uit onze marketingkanalen te verwijderen.

Herroeping van de toestemming 
Stuur ons een e-mail naar socialmedia@bijou-brigitte.com met je verzoek, met vermelding van je contactgegevens en je gebruikersnaam van de social media. Je toestemming kan te allen tijde eenzijdig worden ingetrokken, maar alleen met werking voor de toekomst. Na een plausibiliteitscontrole en een conversieperiode van twee weken verwijderen wij alle UGC die aan het opgegeven social media-account is gekoppeld uit onze bestanden.

18. Hurra Communications GmbH

Op onze website gebruiken wij de dienst Ads Defender van Hurra Communications GmbH, Lautenschlagerstraße 23a, 70173 Stuttgart, Duitsland.
Deze dienst is bedoeld voor het analyseren en voorkomen van klikfraude op onze geplaatste advertenties. Er is sprake van klikfraude wanneer kliks op advertenties worden gegenereerd door automatische tools of wanneer meerdere kliks op advertenties vermoedelijk niet vanuit daadwerkelijk gebruikersinteresse gebeuren.
Rechtsgrondslag voor deze verwerking is art. 6, lid 1, letter f EU-AVG. Er is een legitiem belang bij het bewaken en voorkomen van frauduleuze activiteiten door klikfraude en het waarborgen van de juiste werking van onze systemen.
Tijdens de analyse door de dienst worden bij het klikken op advertenties de volgende persoonsgegevens verzameld en opgeslagen: IP-adres, informatie over de gebruikte browser, informatie over het besturingssysteem, locatiegegevens, Referrer-URL, andere online-identificatoren zoals klik- en cookie-ID's, gebruiksduur en tijdstip van het bezoek en informatie over interacties met marketingmiddelen en onze website.
Als de dienst opvallend gedrag detecteert en het vermoeden van klikfraude bestaat, kunnen deze IP-adressen worden doorgegeven aan Google (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland). Bij Google-diensten is een overdracht van gegevens naar de VS mogelijk.
Meer informatie over gegevensbescherming bij hurra.com vindt u op:https://privacy.hurra.com

IV. Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

In principe verwerken en bewaren wij je gegevens voor de duur van onze contractuele relatie. Dit omvat ook de totstandkoming van een overeenkomst (precontractuele rechtsbetrekking).

De verwerking van je overeenkomstig artikel II-8 opgeslagen persoonsgegevens ten behoeve van (directe) reclame en marktonderzoek eindigt uiterlijk met je bezwaar of de beëindiging van de deelnemingsovereenkomst.

Bovendien zijn wij onderworpen aan diverse opslag- en documentatieverplichtingen, die onder meer voortvloeien uit het Duitse Wetboek van Koophandel (HGB) en het Duitse Belastingwetboek (AO). De daar genoemde termijnen voor opslag of documentatie zijn maximaal tien jaar na het einde van de contractuele relatie of de precontractuele rechtsbetrekking.

Daarnaast kunnen bijzondere wettelijke voorschriften een langere bewaartermijn voorschrijven, zoals de bewaring van bewijsmateriaal in het kader van de wettelijke verjaringstermijn. Volgens §§ 195 e.v. van het Duitse burgerlijk wetboek (BGB) bedraagt de normale verjaringstermijn drie jaar, maar kunnen ook verjaringstermijnen tot 30 jaar gelden.

V. Wie ontvangt mijn gegevens?

Binnen ons bedrijf hebben alleen die afdelingen toegang tot je gegevens die ze nodig hebben om onze contractuele en wettelijke verplichtingen na te komen.

In principe geven wij geen persoonsgegevens door aan derden. Een uitzondering vormt de overdracht van persoonsgegevens aan bezorgers zoals Deutsch Post AG. In het bijzonder geven wij je gegevens niet commercieel door aan derden.

Je persoonsgegevens worden alleen aan derden doorgegeven indien dat noodzakelijk is en alleen voor de hierboven uiteengezette doeleinden. In dat geval verwerken derden je persoonsgegevens namens ons. In het kader van een verwerking die in opdracht is gegeven, zijn de verwerkers door ons zorgvuldig geselecteerd. Ze zijn overeenkomstig de wettelijke bepalingen van art. 28 AVG jegens ons verplicht om op betrouwbare wijze met je persoonsgegevens om te gaan en de gegevensbescherming in acht te nemen. Bovendien worden je persoonsgegevens uitsluitend verwerkt in overeenstemming met de instructies van Bijou Brigitte. Op de volgende gebieden geven wij je persoonsgegevens bijvoorbeeld door aan verwerkers om contracten uit te voeren: Ondersteuning/onderhoud van IT-toepassingen, archivering, verwerking van betaalkaarten (debet/creditcards), marketing, hostingprovider, betalingsdienstaanbieder, websitebeheer, contractuele partner.

Andere ontvangers van gegevens kunnen overheidsinstanties zijn (bv. belastingdiensten, federale centrale belastingdienst) indien er een wettelijke verplichting bestaat om je gegevens door te geven.

Gegevens die zijn geregistreerd bij toegang tot het internetaanbod worden alleen doorgegeven aan derden indien wij daartoe wettelijk of door een rechterlijke uitspraak verplicht zijn of indien de overdracht noodzakelijk is voor gerechtelijke of strafrechtelijke vervolging in geval van aanvallen op de internetinfrastructuur van ons bedrijf.

Andere ontvangers van gegevens kunnen de instanties zijn waarvoor je toestemming hebt gegeven om gegevens te verzamelen.

VI. Worden gegevens doorgegeven aan een derde land?

Gegevensoverdracht naar landen buiten de EU of de EER (zogenoemde derde landen) gebeurt in principe niet, tenzij dat uitdrukkelijk in de gegevensbeschermingsbepalingen wordt vermeld.

VII. Welke rechten inzake gegevensbescherming heb ik?

Recht van inzage van de betrokkene art. 15 van de AVG:
Je hebt het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van jou betreffende persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen van die persoonsgegevens en de nader opgesomde informatie in art. 15.

Recht op rectificatie van onjuiste persoonsgegevens of op vervollediging overeenkomstig art. 16 van de AVG:
Je hebt het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke onverwijld rectificatie van jou betreffende onjuiste persoonsgegevens en vervollediging van onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen.

Recht op verwijdering ("recht op vergetelheid") overeenkomstig art. 17 van de AVG:
Je hebt het recht te eisen dat jou betreffende persoonsgegevens onverwijld worden verwijderd, wanneer één van de in artikel 17 van de AVG in detail opgesomde gevallen van toepassing is, bijv. wanneer de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de beoogde doeleinden.

Recht op beperking van de verwerking overeenkomstig art. 18 van de AVG:
Je hebt het recht de beperking van de verwerking te verkrijgen indien een van de elementen in art. 18 van de AVG van toepassing is, bijv. indien je overeenkomstig art. 21 AVG bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of indien onze gerechtvaardigde gronden zwaarder wegen dan die van jou.

Recht van bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig art. 21 AVG:
Indien persoonsgegevens worden verzameld op basis van art. 6, lid 1, zin 1, punt f) (verwerking voor de bescherming van rechtmatige belangen) heb je het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking om redenen die voortvloeien uit je specifieke situatie. Wij staken de verwerking van de persoonsgegevens tenzij we dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoeren die zwaarder wegen dan je belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens overeenkomstig art. 20 van de AVG:
In bepaalde gevallen, die in art. 20 van de AVG nader worden omschreven, heb je het recht de jou betreffende persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en om die gegevens aan een derde te laten overdragen.

Recht om toestemming te allen tijde in te trekken overeenkomstig art. 7, lid 3, zin 1 van de AVG:
Je hebt het recht je toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet.

Recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit overeenkomstig Art.77 van de AVG:
Je hebt overeenkomstig art.77 van de AVG het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit indien je van mening bent dat de verwerking van jou betreffende persoonsgegevens inbreuk maakt op de verordening. Het recht om klacht in te dienen kan worden uitgeoefend bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar je gewoonlijk verblijft, je je werkplek hebt of waar de beweerde inbreuk is begaan.

Indien je gebruik wenst te maken van je recht op herroeping of bezwaar volstaat het een e-mail te sturen naar service@bijou-brigitte.com.

VIII. Verplichting om gegevens te verstrekken

Je hoeft ons alleen de persoonsgegevens te verstrekken die nodig zijn voor de verwerking en uitvoering van een overeenkomst. Er bestaat geen andere verplichting om persoonsgegevens te verstrekken.

IX.Vindt er een geautomatiseerde individuele besluitvorming plaats, waaronder profilering?

Voor het aangaan en uitvoeren van de zakelijke relatie gebruiken wij principieel geen automatische besluitvorming of profilering overeenkomstig art. 22, lid 1 en lid 4 AVG.

X. Wijziging van de verklaring inzake gegevensbescherming

Bijou Brigitte behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming. De huidige versie is te vinden op deze plaats of op een andere overeenkomstige, gemakkelijk te vinden plaats op onze website.

 

Versie juli 2022