PL Polska | polski
Wybierz kraj

Polityka prywatności

Ochrona i poufność danych naszych klientów i użytkowników jest dla nas, firmy Bijou Brigitte modische Accessoires AG, niezwykle ważna.

Poniższa Polityka prywatności zawiera szczegółowe informacje o rodzaju, zakresie i celu przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. Ponadto otrzymasz informacje o przysługujących Ci prawach. W odniesieniu do zastosowanej terminologii, jeśli w ramach niniejszej Polityki prywatności nie nastąpi definicja, zastosowane zostały pojęcia wyjaśnione w art. 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (zwanego dalej RODO).

Wdrożyliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby chronić Cię przed nieupoważnionym lub bezprawnym przetwarzaniem tych danych, a także ich omyłkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem. Na naszych stronach stosujemy szyfrowanie. Twoje dane są przesyłane z Twojego komputera na nasz serwer i odwrotnie z użyciem szyfrowania TLS. Można to poznać po tym, że na pasku stanu przeglądarki znajduje się kłódka, a pasek adresu zaczyna się od https://.


I. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych i do kogo mogę się zwrócić?

Podmiotem odpowiedzialnym w rozumieniu RODO jest:

Bijou Brigitte modische Accessoires  
Poppenbütteler Bogen 1
22399 Hamburg
Niemcy
Tel.: +49 (40) 60 60 90*

* Koszty połączenia są uzależnione od Twojego dostawcy usług telekomunikacyjnych i odpowiadają kosztom połączenia z niemiecką siecią stacjonarną. Koszty połączenia komórkowego również mogą różnić się w zależności od taryfy operatorów komórkowych.

E-mail: online-shop@bijou-brigitte.com

 Strona internetowa: https://www.bijou-brigitte.com/ 

Zakładowy inspektor ds. ochrony danych 

Bijou Brigitte modische Accessoires AG
Poppenbütteler Bogen 1, 22399 Hamburg
Tel.: +49 - (0) 40 / 60 60 90* 

E-mail: datenschutz@bijou-brigitte.com


Czym są dane osobowe?

Dane osobowe to wszystkie informacje odnoszące się do konkretnej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (art. 4 nr 1 RODO). Są to takie informacje, jak Twoje nazwisko, adres e-mail, adres IP, adres pocztowy, numer telefonu, zachowanie użytkownika. Nie obejmuje to informacji, które nie są bezpośrednio powiązane z Twoją tożsamością, np. liczba użytkowników serwisu internetowego.

III. Jakie źródła oraz dane przetwarzamy i w jakim celu?
 1. Przetwarzanie danych przy wyświetlaniu naszej strony internetowej

Za każdym razem, kiedy wyświetlasz naszą stronę internetową, www.bijou-brigitte.com/pl rejestrowanych jest szereg ogólnych informacji. Te ogólne informacje są tymczasowo zapisywane w tak zwanych plikach dziennika na naszym serwerze. Podczas każdego dostępu rejestrowane są między innymi:

1. informacje o używanej przeglądarce oraz systemie operacyjnym,

 2. odwiedzane strony na naszej witrynie internetowej,

 3. data i godzina dostępu,

 4. adres IP komputera wysyłającego zapytanie.

Te informacje są przez nas przetwarzane, aby zagwarantować sprawne nawiązanie połączenia, a także analizować bezpieczeństwo i stabilność systemu. Informacje z plików dziennika serwera są zapisywane oddzielnie od wszystkich danych osobowych dotyczących osób, których dotyczą dane. Twój adres IP jest zapisywany w całości wyłącznie do celów związanych z wykrywaniem błędów technicznych oraz ataków hakerskich. Te dane są usuwane, kiedy nie są już potrzebne do realizacji celów. Pliki dziennika są usuwane najpóźniej po 30 dniach, chyba że istnieją dowody wskazujące na błędy techniczne lub ataki hakerskie, co może wiązać się z koniecznością dłuższego przechowywania.

Podstawą przetwarzania danych jest nasz uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 zd.1 lit. f RODO. Nasz uzasadniony interes wynika z powyższych celów zbierania danych.

W każdej chwili masz możliwość sprzeciwienia się przetwarzaniu danych. Przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu, jeśli zachodzą przyczyny wynikające z Twojej szczególnej sytuacji. Aby złożyć sprzeciw, możesz skorzystać znastępującego adresu e-mail lub naszych danych kontaktowych podanych w rubryce „Podmiot odpowiedzialny”: datenschutz@bijou-brigitte.com.

2. Zastosowanie plików cookie

Opis i zakres

Na naszej stronie internetowej stosujemy pliki cookie. Aby w sposób przejrzysty i zrozumiały wyjaśnić zastosowanie plików cookie, poniżej w skrócie objaśniamy, czym są pliki cookie, a następnie opisujemy, jakie pliki cookie są wykorzystywane w ramach naszej strony internetowej.

Czym są pliki cookie?

Pliki cookie to małe pliki tekstowe, zapisywane na Twoim dysku twardym. Ten rekord danych jest generowany przez serwer internetowy, z którym nawiązujesz połączenie poprzez swoją przeglądarkę, a następnie jest wysyłany do Ciebie i zapisywany na Twoim dysku twardym. Pliki cookie umożliwiają ponowne rozpoznanie użytkownika podczas kolejnej wizyty na naszej stronie internetowej.

Większość przeglądarek jest standardowo ustawiona w taki sposób, że pliki cookie są automatycznie akceptowane. Możesz ustawić przeglądarkę w taki sposób, że pliki cookie będą zawsze odrzucane lub przed każdym zapisaniem konieczne będzie aktywne wyrażenie zgody. Możesz jednak także w każdej chwili usunąć pliki cookie zapisane w Twoim systemie. Kliknij „Pomoc” w przeglądarce, aby zapoznać się z informacjami dotyczącymi zarządzania ustawieniami plików cookie. Dowiedz się tutaj, jak dokonać ustawień w przeglądarce:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/windows/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-i-zarz%C4%85dzanie-nimi-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pl/products/firefox/privacy-and-security

Safari: https://support.apple.com/pl-pl

Opera: https://www.opera.com/pl/help

Adobe ( pliki Flash cookie): https://www.adobe.com/pl/privacy/policies/flash-player.html

Jeśli dezaktywujesz pliki cookie, niektóre funkcje naszej strony internetowej mogą nie być dla Ciebie dostępne, a niektóre strony internetowe mogą nie wyświetlać się prawidłowo. Aby możliwe było korzystanie z koszyka oraz listy życzeń, konieczne jest wyrażenie zgody na tymczasowe pliki cookie!

Podczas Twojej pierwszej wizyty na stronie www.bijou-brigitte.com wyświetlone zostanie wyskakujące okno dotyczące wykorzystywania plików cookie na naszej stronie. W tym oknie możesz wybrać, czy wyrażasz zgodę na wszystkie pliki cookie lub chcesz zaakceptować tylko takie pliki cookie, które są niezbędne pod względem technicznym i funkcjonalnym, klikając „Potwierdź wybór”. Wciskając jeden z przycisków, potwierdzasz, że wyrażasz zgodę na zastosowanie plików cookie. Te pliki cookie pozostają zapisane do Twoich kolejnych wizyt. Jeśli później znów wyświetlisz naszą ofertę, opisana powyżej wskazówka nie będzie wyświetlana ponownie. Jeśli jednak usuniesz pliki cookie ze swojej przeglądarki lub wyświetlisz naszą stronę internetową http://www.bijou-brigitte.com/pl na innym urządzeniu końcowym, wskazówka zostanie ponownie wyświetlona.

Poniżej wyjaśniamy, jakie pliki cookie wykorzystujemy.

Jakie pliki cookie są stosowane?

Sesyjne pliki cookie: Kiedy przebywasz na naszych stronach internetowych, w pamięci Twojego komputera umieszczany jest tymczasowo tak zwany sesyjny plik cookie, na którym zapisywany jest znacznik sesji, aby zapobiec na przykład konieczności ponownego logowania się po każdej zmianie strony. Sesyjne pliki cookie są automatycznie usuwane po upływie sesji wraz z zamknięciem przeglądarki.

Trwałe pliki cookie: Trwały plik cookie jest zapisywany na Twoim komputerze na okres określony przez datę ważności. Dzięki takim plikom cookie strony internetowe przypominają sobie Twoje informacje i ustawienia podczas Twojej kolejnej wizyty. Dzięki temu możliwy jest szybszy i wygodniejszy dostęp. Po upływie daty ważności pliki cookie są usuwane.

Niezbędne pliki cookie (typ 1) Takie pliki cookie są niezbędne do tego, aby strony internetowe oraz ich funkcje działały prawidłowo, umożliwiają nawigowanie na naszych stronach internetowych oraz poruszanie się w ich obrębie, a także wyświetlanie określonych funkcji (np. te pliki cookie dbają o to, aby Twój koszyk pozostał zapisany podczas wszystkich etapów procedury płatności). Pozostają one zapisane przez cały czas trwania Twojej sesji internetowej.

Funkcjonalne pliki cookie (typ 2) Takie pliki cookie umożliwiają zwiększanie komfortu użytkowania i wydajności stron internetowych oraz udostępnianie różnych funkcji.

Wydajnościowe pliki cookie (typ 3) Takie pliki cookie gromadzą informacje o tym, w jaki sposób korzystasz ze stron internetowych. Wydajnościowe pliki cookie pomagają na przykład w identyfikowaniu szczególnie popularnych obszarów strony internetowej. Dzięki temu możliwe jest celowe dostosowanie treści na stronach internetowych do Twoich potrzeb, a tym samym ulepszenie oferty dla Ciebie. Informacje zbierane za pomocą tych plików cookie nie są danymi osobowymi.

Pliki cookie stron trzecich (typ 4) Takie pliki cookie stosowane są przez strony trzecie, np. sieci społecznościowe. Stosowane są przede wszystkim po to, aby zintegrować na stronie internetowej treści mediów społecznościowych, na przykład wtyczki do mediów społecznościowych. Na naszej stronie internetowej nie wykorzystujemy aktywnych wtyczek do mediów społecznościowych. Zamieszczane są jedynie linki do sieci społecznościowych.

Jakie pliki cookie wykorzystujemy na naszej stronie internetowej?

Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy wszystkie opisane powyżej typy plików cookie, przy czym niektóre z nich stosowane są wyłącznie za Twoją zgodą.

W wyskakującym okienku, w którym możesz dokonać wyboru, wyszczególnione są następujące kategorie:

• Niezbędne pliki cookie: Są to sesyjne pliki cookie oraz niezbędne pliki cookie, które są konieczne do podstawowych funkcji sklepu internetowego. Tę kategorię plików cookie stosujemy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Nasz interes, by udostępnić stronę internetową do korzystania oraz by zagwarantować sprawność i praktyczność naszej strony internetowej, powinien być uważany za uzasadniony w rozumieniu powyższego przepisu.

• Funkcjonalne pliki cookie: Są to funkcyjne pliki cookie, które na przykład zapisują artykuły na liście życzeń, służą do ponownego rozpoznawania klientów oraz przyczyniają się do zwiększenia atrakcyjności doświadczeń związanych z zakupami. Dodatkowo na naszej stronie internetowej stosowana jest usługa map – Mapy Google. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w rozdziale Mapy Google. Tę kategorię plików cookie stosujemy na podstawie Twojej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

• Marketingowe i analityczne pliki cookie (poprzez Google Tag Manager): Google Tag Manager to rodzaj kontenera łączącego różne tagi analityczne i marketingowe. Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy wydajnościowe pliki cookie w celu analizy danych użytkowych oraz pliki cookies stron trzecich.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz w odpowiednich rozdziałach niniejszej Polityki prywatności, zatytułowanych: Google Analytics, Google Remarketing, Facebook Pixel, Mapy Google, Microsoft Ads. Tę kategorię plików cookie stosujemy na podstawie Twojej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę: Ponowna konfiguracja ustawień plików cookie oraz śledzenia. Zwróć uwagę, że wycofanie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania danych na podstawie udzielonej zgody do czasu wycofania zgody.

Jeśli podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w każdej chwili masz możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu, jeśli zachodzą przyczyny wynikające z Twojej szczególnej sytuacji. Aby złożyć sprzeciw, możesz skorzystać z następującego adresu e-mail lub naszych danych kontaktowych podanych w rubryce „Podmiot odpowiedzialny”: datenschutz@bijou-brigitte.com.

3. Formularz kontaktowy / kontakt przez e-mail / kontakt telefoniczny

Na naszej stronie internetowej dostępny jest formularz kontaktowy, który może być wykorzystywany do elektronicznego nawiązania kontaktu. Kiedy korzystasz z tej możliwości, dane osobowe wprowadzane przez Ciebie w polu wprowadzania (na przykład nazwisko, adres e-mail) są do nas przesyłane i zapisywane po wciśnięciu przycisku „Wyślij”. Dodatkowo zapisujemy datę i godzinę Twojego nawiązania kontaktu, aby zapobiec nadużyciom naszego formularza kontaktowego oraz zapewnić bezpieczeństwo naszych systemów informatycznych. Alternatywnie możesz skontaktować się z nami przez e-mail service@bijou-brigitte.com oraz telefonicznie.

Dane osobowe przekazywane nam w związku z nawiązaniem kontaktu są przez nas zapisywane. Następuje to wyłącznie w celu opracowania Twojego zapytania oraz nawiązania z Tobą kontaktu. Dane osobowe nie są przekazywane stronom trzecim. Zapisane w ten sposób dane usuwamy, kiedy ich przechowywanie nie jest już konieczne lub ograniczamy ich przetwarzanie, jeśli zachodzi ustawowy obowiązek przechowywania danych.

Podstawą prawną do przetwarzania danych w celu nawiązania kontaktu za pomocą formularza kontaktowego oraz przetwarzania danych, które przekazujesz nam przez e-mail, jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Nasz uzasadniony interes polega na przetworzeniu Twojego zapytania. Jeśli celem Twojego zapytania jest zawarcie umowy, dodatkową podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b) RODO (wykonanie umowy).

Jeśli podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w każdej chwili masz możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu, jeśli zachodzą przyczyny wynikające z Twojej szczególnej sytuacji. Aby złożyć sprzeciw, możesz skorzystać z następującego adresu e-mail lub naszych danych kontaktowych podanych w rubryce „Podmiot odpowiedzialny”: datenschutz@bijou-brigitte.com.

4. Sklep internetowy – zakładanie konta w BB-Club

Na naszej stronie internetowej masz możliwość utworzenia zabezpieczonego hasłem konta w BB-Club, niezależnie od złożonego lub zamierzonego zamówienia. Twoje konto w BB-Club umożliwia wygodne i szybsze składanie przyszłych zamówień.

Utworzenie konta w BB-Club nie jest obowiązkowe. Bez problemu możesz także składać zamówienia w naszym sklepie internetowym jako gość, bez rejestracji (odnosi się do tego punkt 5 naszej Polityki prywatności).

W celu utworzenia konta w BB-Club potrzebujemy Twojego imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz określonego przez Ciebie hasła, a także Twojego adresu i daty urodzenia. Datę urodzenia wykorzystamy do przesłania Ci urodzinowej niespodzianki oraz sprawdzenia, czy spełniasz wymagania wiekowe do utworzenia konta w BB-Club.
 Oprócz możliwości wygodnego składania przyszłych zamówień po utworzeniu konta w BB-Club uzyskasz przegląd stanu swoich zamówień oraz/lub wcześniejszych zamówień.

W każdej chwili możesz przeglądać, uzupełniać oraz/lub aktualizować dane zapisane na swoim koncie. W tym celu musisz tylko się zalogować, podając adres e-mail oraz hasło wybrane podczas rejestracji.

W związku z utworzeniem konta w BB Club zapisujemy ponadto datę utworzenia konta i godzinę rejestracji, a także adres IP. Celem zapisywania danych jest późniejsza możliwość prześledzenia oraz udowodnienia zgłoszenia, a także możliwość wyjaśnienia ewentualnego nadużycia Twoich danych osobowych. Podstawą prawną jest nasz uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f) RODO, przy czym uzasadniony interes polega na możliwości potwierdzenia utworzenia konta. Jeśli chcesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania powyższych danych z przyczyn, które wynikają z Twojej szczególnej sytuacji, skontaktuj się z nami pod adresem datenschutz@bijou-brigitte.com lub skorzystaj z danych kontaktowych, podanych w rubryce „Podmiot odpowiedzialny”.

Ponadto istnieje możliwość usunięcia konta w BB-Club. W tym celu wyślij nam e-mail z prośbą o usunięcie konta w BB-Club na adres service@bijou-brigitte.com. Usunięcie danych, które nie są usuwane wraz z usunięciem konta klienta ze względu na przepisy prawa handlowego i podatkowego, następuje dopiero po upływie odnośnych terminów przechowywania.

Karta BB-Club

Wraz z utworzeniem konta w BB-Club otrzymujesz elektroniczną kartę BB-Club w postaci kodu QR oraz numer karty, który wyświetlany jest w obszarze „Moja karta” na Twoim koncie. Fizyczną kartę BB-Club otrzymasz w polskich filiach.

Podczas korzystania z karty BB-Club zbierane są następujące dane:

• rozróżnienie korzystania online lub w danej siedzibie filii,

 • czas korzystania, • zakupione towary, 

 • dokonane transakcje oraz powiązana z nim liczba punktów, a także 

 • zrealizowane premie/bony.

Te dane są następnie przetwarzane, aby zaoferować Ci różne usługi w związku z członkostwem w Klubie. Są to między innymi naliczanie premii lub przesyłanie indywidualnie dostosowanych wiadomości klubowych (zobacz następny ustęp). Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Podstawą przetwarzania jest realizacja umowy w odniesieniu do BB-Club.

Ponadto wykorzystujemy te dane także do badania rynku oraz do optymalizacji naszej oferty. Podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Przetwarzanie służy do realizacji naszego uzasadnionego interesu, jakim jest badanie rynku i marketing bezpośredni. Obejmuje to między innymi analizę Twoich zachowań zakupowych w celu dostosowania do Ciebie ofert, zaproszeń na wydarzenia, akcji rabatowych. W każdej chwili masz możliwość sprzeciwienia się przetwarzaniu danych w celach związanych z reklamą bezpośrednią. Aby złożyć sprzeciw, możesz skorzystać z następującego adresu e-mail lub naszych danych kontaktowych podanych w rubryce „Podmiot odpowiedzialny”: datenschutz@bijou-brigitte.com.

Wiadomości z BB-Club

Po utworzeniu Twojego konta w BB-Club będziemy regularnie, tzn. ok. 2 do 3 razy w miesiącu, wysyłać do Ciebie nasze wiadomości klubowe. Będziemy w nich regularnie informować Cię o następujących treściach:

• usługi dla członków BB-Club,

 • zaproszenia na ekskluzywne wydarzenia BB-Club,

 • udział w specjalnych losowaniach,

 • urodzinowe niespodzianki oraz inne upominki od BB-Club,

 • stan punktów,

 • rabaty,

 • konkursy.

Przekazujemy Twoje dane zewnętrznemu usługodawcy z siedzibą w Berlinie i Offenbach am Main, który na nasze zlecenie przetwarza Twoje dane osobowe w celu wysyłania wiadomości z BB-Club. Zawarliśmy z tym zewnętrznym usługodawcą umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Zgodnie z tą umową usługodawca jest zobowiązany między innymi do przestrzegania ścisłych zasad podczas przetwarzania Twoich danych osobowych, łącznie ze zobowiązaniem do przetwarzania Twoich danych osobowych wyłącznie zgodnie z naszymi wytycznymi oraz obowiązującym prawem.
Podstawą prawną elektronicznego wysyłania wiadomości klubowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Przetwarzanie jest niezbędne do członkostwa w BB-Club. Jeśli nie życzysz sobie takiego przetwarzania, Twoje dalsze członkostwo w BB-Club nie jest możliwe. Zwróć się w tym celu na adres service@bijou-brigitte.com lub skorzystaj z linku do wyrejestrowania się, znajdującego się bezpośrednio w stopce wiadomości z BB-Club.

Oprócz tego wykorzystujemy Twój adres, aby przesyłać Ci drogą pocztową informację o naszych produktach, ofertach i akcjach rabatowych. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, przy czym nasz uzasadniony interes polega na bezpośredniej reklamie i marketingu. Możesz w każdej chwili sprzeciwić się wykorzystywaniu przez nas Twojego adresu pocztowego do celów reklamowych, korzystając z danych kontaktowych podanych w rubryce „Podmiot odpowiedzialny” lub pisząc na adres service@bijou-brigitte.com. W temacie prosimy wpisać „Sprzeciw wobec reklamy”.

5. Przetwarzanie danych podczas korzystania z naszego sklepu internetowego

Zamówienia w sklepie internetowym
Zamówienia w naszym sklepie internetowym możesz składać jako zarejestrowany członek BB-Clublub jako niezarejestrowany gość. Jako zarejestrowany członek BB-Club w celu realizacji i złożenia zamówienia musisz jedynie zalogować się za pomocą swojego adresu e-mail i hasła, a następnie przejść przez dalszy etap procesu składania zamówienia, jak na przykład wybór żądanej metody płatności.
Jeśli jednak chcesz złożyć na naszej stronie internetowej zamówienie jako gość bez rejestracji, do zawarcia oraz realizacji umowy niezbędne jest podanie w formularzu wprowadzania danych w polach oznaczonych jako obowiązkowe. Pola te są specjalnie oznaczone jako obowiązkowe. Podstawą prawną przetwarzania w ramach zakupu oraz inicjacji zakupu jest art. 6 ust. 1 zd. 1 lit b) RODO.
Zapisujemy dane adresowe, płatnicze oraz dotyczące zamówienia do czasu upływu ustawowych lub ewentualnych umownych praw rękojmi i gwarancji. Po upływie tych terminów zachowujemy informacje o stosunku umownym, wymagane przepisami prawa handlowego i podatkowego, przez okres określony w ustawach (zwykle jest to dziesięć lat od czasu zawarcia umowy).

6. Dane dotyczące płatności

W ramach procesu zamówienia w naszym sklepie internetowym, w zależności od wybranej przez Ciebie metody płatności pobierane będą od Ciebie dane dotyczące płatności, aby zrealizować płatność. Dostępne są następujące możliwości płatności:

PayPal:

Możesz zrealizować płatność, korzystając z internetowego serwisu płatniczego PayPal. PayPal umożliwia dokonywanie płatności online na rzecz osób trzecich. Europejską jednostką operacyjną firmy PayPal jest PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luksemburg. PayPal jest niezależnym od Bijou Brigitte dostawcą internetowych usług płatniczych. Płatności realizowane są przez tak zwane konta PayPal. Są to wirtualne konta prywatne lub firmowe. Ponadto istnieje możliwość realizowania wirtualnych płatności kartą kredytową, jeśli nie posiadasz konta PayPal.

Jeśli wybierzesz PayPal jako metodę płatności, Twoje dane wymagane do płatności, m.in. nazwisko, adres, adres e-mail, są automatycznie przekazywane do PayPal.

Te dane przekazywane do PayPal są ewentualnie przekazywane do biur informacji kredytowej. Ta transmisja ma na celu sprawdzenie tożsamości i zdolności kredytowej. PayPal może także przekazywać Twoje dane stronom trzecim, jeśli jest to wymagane do realizacji zobowiązań umownych lub jeśli dane mają być przetwarzane na zlecenie.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, ponieważ przetwarzanie danych jest wymagane do płatności przez PayPal, a tym samym do wykonania umowy.

Z polityką prywatności PayPal możesz zapoznać się tutaj: https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/ua/privacy-full.

Przelewy 24 (P24):

Oprócz tego w ramach procesu zamówienia możesz zdecydować się na płatność przez Przelewy 24 (P24). Przelewy 24 (P24) to oferta firmy Unzer GmbH, Vangerowstraße 18, 69115 Heidelberg. Przelewy 24 (P24) pełni przy tym funkcję internetowego dostawcy usług płatniczych, który umożliwia bezgotówkową płatność za produkty i usługi w Internecie.

Dane osobowe przekazywane do Przelewy 24 (P24) to zazwyczaj imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres IP, adres e-mail lub inne dane, które są wymagane do realizacji zamówienia, a także dane związane z zamówieniem, takie jak liczba artykułów, numer artykułu, kwota faktury oraz podatki w procentach, informacje o rachunku itp.

Taka transmisja danych jest niezbędna do realizacji Twojego zamówienia z zastosowaniem wybranej przez Ciebie metody płatności, w szczególności do potwierdzenia Twojej tożsamości, zarządzania Twoją płatnością oraz do relacji z klientem.

Zwróć uwagę: dane osobowe mogą być przekazywane przez Przelewy 24 (P24) także usługodawcom, podwykonawcom lub innym powiązanym przedsiębiorstwom, jeśli jest to wymagane do realizacji zobowiązań umownych wynikających z Twojego zamówienia lub jeśli dane osobowe mają być przetwarzane na zlecenie. Ewentualnie dane osobowe przekazane do Przelewy 24 (P24) są przekazywane przez Przelewy 24 (P24) do wywiadowni gospodarczych. Ma to na celu sprawdzenie tożsamości i zdolności kredytowej w odniesieniu do złożonego przez Ciebie zamówienia.

Informacje na temat zasad ochrony danych, którymi kieruje się firma Unzer GmbH w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz uzyskać tutaj.

Podstawą przekazywania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (realizacja stosunku umownego).

Płatność kartą kredytową:

Ponadto oferujemy możliwość dokonywania płatności kartą kredytową.

Ta metoda płatności realizowana jest przez Payment Provider Unzer GmbH, z siedzibą w Heidelbergu. Wprowadzanie Twoich danych płatniczych oraz zestawienie tych danych z daną instytucją kredytową następuje bezpośrednio w Unzer przez włączenie tych treści za pomocą ramki iFrame i żadne dane płatnicze nie są przez nas zapisywane.

Informacje o zasadach ochrony danych, którymi kieruje się firma Unzer GmbH w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz uzyskać tutaj.

Podstawą przekazywania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (realizacja stosunku umownego).

Amazon Payments („Amazon Pay”):

Jeśli wybrana zostanie metoda płatności „Amazon Pay”, płatność realizowana jest przez dostawcę internetowych usług płatniczych, firmę Amazon Payments Europe s.c.a., 5 Rue Plaetis, L-2338 Luksemburg. Nasz sklep jest połączony z Amazon Payments za pomocą wtyczki. Do wprowadzania Twoich danych dostępowych do Amazon przeznaczony jest udostępniany przez Amazon Payments formularz, który jest przetwarzany bezpośrednio przez Amazon Payments, bez naszego udziału. Po prawidłowym zalogowaniu Amazon Payments tymczasowo udostępnia do wyboru dane, takie jak adres(-y) faktury oraz/lub adres(-y) wysyłki. Rozliczenie następuje bezpośrednio przez Twoje konto Amazon. Zapisujemy wyłącznie dane wybrane przez Ciebie do realizacji zamówienia.

Więcej informacji znajduje się w polityce prywatności Amazon Pay na stronie https://pay.amazon.com/help.

Podstawą przekazywania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (realizacja stosunku umownego).

7. Click and Collect

Oferujemy możliwość kupowania towarów w naszym sklepie internetowym i odbierania oraz opłacania ich w naszych filiach. W ramach Click & Collect Twoje nazwisko oraz numer zamówienia przekazywane są do danej filii w formie listu przewozowego, dzięki czemu możliwe jest zidentyfikowanie Ciebie na miejscu oraz przyporządkowanie zakupionych towarów. Podstawą związanego z tym przekazywania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

8. Przetwarzanie danych do celów reklamowych i konkursów

Jeśli jesteś klientem, który składał już u nas zamówienie, wykorzystujemy Twój adres e-mail do celów reklamowania naszych identycznych lub podobnych produktów (§ 7 UWG – niem. ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwej konkurencji). Możesz w każdej chwili sprzeciwić się wykorzystywaniu przez nas Twojego adresu e-mail oraz/lub adresu pocztowego do celów reklamowych, korzystając z danych kontaktowych podanych w rubryce „Podmiot odpowiedzialny” lub pisząc na adres service@bijou-brigitte.com. W temacie prosimy wpisać „Sprzeciw wobec reklamy”. Podstawą prawną jest tu § 7 ust. 3 UWG, a także art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Nasz interes, polegający na adresowaniu reklamy odpowiednio do potrzeb, należy rozumieć jako uzasadniony w rozumieniu powyższych przepisów.

Jeśli zgłosisz się do udziału w konkursie, wykorzystujemy Twoje przekazane nam dane osobowe do uczestnictwa i przeprowadzenia konkursu, a także do wysyłki zawiadomień o wynikach konkursu oraz nagród. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Swoje dane udostępniasz nam na podstawie stosunku umownego (warunki uczestnictwa) pomiędzy Tobą a Bijou Brigitte. W ramach realizacji konkursu Twoje dane mogą być przekazywane usługodawcom, na przykład w celu wysyłki nagród. Więcej informacji uzyskasz w odnośnych warunkach uczestnictwa, dotyczących danego konkursu.

9. Newsletter

Jeśli zarejestrujesz się do naszego newslettera, wykorzystujemy Twój adres e-mail do wysyłania newslettera, w którym regularnie informujemy Cię o ciekawych tematach, prezentujemy interesujące konkursy lub oferujemy ekskluzywne bony. Aby otrzymywać newsletter, obowiązkowe jest tylko podanie adresu e-mail.

Aby zapewnić prawidłową rejestrację do newslettera, tj. aby zapobiec nieautoryzowanym rejestracjom w imieniu osób trzecich, stosujemy tzw. procedurę double opt-in. Oznacza to, że po wstępnej rejestracji do newslettera na adres e-mail podany podczas rejestracji zostanie wysłana wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie rejestracji. Jeśli użytkownik nie potwierdzi rejestracji w ciągu 14 dni, jego dane zostaną zablokowane i automatycznie usunięte po upływie 30 dni. Po potwierdzeniu rejestracji zapiszemy adres e-mail użytkownika w celu przesyłania mu newsletterów. Opcjonalne podanie imienia i nazwiska służy do osobistego zwracania się do użytkownika w newsletterze. Jeśli użytkownik opcjonalnie poda swój kod pocztowy i miasto, będzie otrzymywał informacje o wydarzeniach i promocjach w swojej okolicy. Podstawą prawną jest zgoda użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a) RODO.
Ponadto w związku z Twoim zgłoszeniem do newslettera zapisujemy także datę rejestracji oraz godzinę rejestracji i potwierdzenia. Celem zapisywania danych jest późniejsza możliwość prześledzenia oraz udowodnienia zgłoszenia, a także możliwość wyjaśnienia ewentualnego nadużycia Twoich danych osobowych. Podstawą prawną jest nasz uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 zd. 1 lit f) RODO, przy czym uzasadniony interes polega na możliwości potwierdzenia rejestracji. Jeśli chcesz sprzeciwić się zapisywaniu wyżej wymienionych danych, skorzystaj z danych kontaktowych zamieszczonych w rubryce „Podmiot odpowiedzialny” lub adresu e-mail datenschutz@bijou-brigitte.com.

Za Twoją zgodą rejestrujemy Twoje zachowania użytkownika w naszych newsletterach. Analiza zachowania użytkownika obejmuje w szczególności sprawdzanie, w jakich obszarach danego newslettera się zatrzymujesz i z jakich linków tam korzystasz. W związku z tym tworzone są spersonalizowane profile użytkowania, do których przyporządkowywana jest Twoja osoba oraz/lub adres e-mail, abyśmy mogli lepiej dostosować reklamy, w szczególności w postaci newsletterów oraz reklam wyświetlanych na stronie internetowej, do Twoich indywidualnych zainteresowań oraz poprawić naszą ofertę.

W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę na przesyłanie newslettera ze skutkiem na przyszłość i zrezygnować z subskrypcji newslettera. Aby wycofać zgodę, możesz kliknąć link zamieszczony w każdym newsletterze, napisać e-mail na adres service@bijou-brigitte.com lub wiadomość na dane kontaktowe podane w stopce redakcyjnej.

Przekazujemy Twoje dane zewnętrznym usługodawcom z siedzibą w Berlinie i Offenbach am Main, którzy na nasze zlecenie przetwarzają Twoje dane osobowe w celu wysyłki newslettera. Zawarliśmy z tymi zewnętrznymi usługodawcami umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Zgodnie z tą umową usługodawca jest zobowiązany między innymi do przestrzegania ścisłych zasad podczas przetwarzania Twoich danych osobowych, łącznie ze zobowiązaniem do przetwarzania Twoich danych osobowych wyłącznie zgodnie z naszymi wytycznymi oraz obowiązującym prawem. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.

10. Linki do sieci społecznościowych

Nasza strona internetowa zawiera linki do następujących sieci społecznościowych Facebook (Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA), Instagram (Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park, CA 94025, USA), Pinterest (Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA) oraz portalu internetowego Youtube (YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA) i TikTok. Przycisk danej sieci społecznościowej został zamieszczony jako link na naszej stronie internetowej.
Kiedy odwiedzisz naszą stronę internetową i klikniesz przycisk jednej z sieci społecznościowych, nastąpi przekierowanie na naszą stronę w tym serwisie społecznościowym. Jeśli użyjesz przekierowania na konto w mediach społecznościowych, opuszczasz naszą stronę internetową. W takim przypadku zwróć uwagę na odnośne zasady zachowania poufności informacji oraz inne wskazówki, ponieważ podlegają one zasadom zachowania poufności informacji dostawcy zewnętrznego. Jeśli jesteś osobą zarejestrowaną i zalogowaną w jednej z sieci społecznościowych, masz też możliwość podzielenia się ze swoimi przyjaciółmi artykułem z naszej strony internetowej, klikając odpowiedni przycisk „Udostępnij”. Także te przyciski zostały zamieszczone na naszej stronie internetowej w postaci linków.

11. Google Analytics

Na naszej stronie internetowej korzystamy z usługi analityki „Google Analytics”, świadczonej przez firmę: Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, Faks: +353 (1) 436 1001 („Google”).

Narzędzie Google Analytics wykorzystuje tzw. pliki cookie: pliki tekstowe, które zapisywane są na dysku komputera użytkownika, umożliwiając tym samym analizę sposobu korzystania z danego serwisu. Uzyskane przez pliki cookie informacje dotyczące Twojego sposobu korzystania z naszej strony internetowej są zwykle przekazywane na serwer Google w USA i tam zapisywane. Wykorzystujemy Google Analytics tylko z aktywowaną anonimizacją IP. Aby zagwarantować zanonimizowane rejestrowanie adresów IP (tzw. maskowanie IP), rozszerzyliśmy usługę Google Analytics na tej stronie internetowej o kod „gat._anonymizeIp();”. To oznacza, że Twój adres IP będzie wcześniej skracany w obrębie państw Unii Europejskiej lub innych państw stron Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach na serwer Google w USA przesyłany jest pełny adres IP i tam skracany.

Zawarliśmy z firmą Google Inc. umowę powierzenia przetwarzania danych. Google przetwarza na nasze zlecenie informacje uzyskane poprzez zainstalowane pliki cookie w celu analizowania Twojego korzystania ze strony internetowej, sporządzania raportów dotyczących aktywności stron internetowych, a także świadczenia dalszych usług związanych z korzystaniem ze stron internetowych oraz Internetu na rzecz operatora strony internetowej. Firma Google jest zobowiązana do tego, by adres IP przesyłany w ramach Google Analytics z Twojej przeglądarki nie był zestawiany z innymi danymi Google.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a) RODO, jeśli wyrazisz odpowiednią zgodę. Google częściowo przetwarza dane także w USA. W odniesieniu do transferu danych do USA Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego stopnia ochrony; podstawą prawną transferu do USA jest Twoja zgoda zgodnie z art. 49 ust. 1 zd. 1 lit. a) RODO. W każdej chwili masz możliwość wycofania swojej zgody na przetwarzanie danych oraz na ich transfer do państw trzecich: Skonfiguruj ponownie ustawienia plików cookie i śledzenia. Zwróć uwagę, że wycofanie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania danych na podstawie udzielonej zgody do czasu wycofania zgody. Więcej informacji na temat warunków korzystania oraz ochrony danych przez Google Analytics znajdziesz na stronie www.google.com/analytics/terms/pl.html lub na stronie https://policies.google.com/?hl=pl&gl=de.

12. Mapy Google

Na tej stronie internetowej korzystamy z oferty Map Google. Dzięki temu możemy wyświetlać interaktywne mapy bezpośrednio na stronie internetowej i umożliwiamy wygodne korzystanie z funkcji map.

Kiedy wchodzisz na stronę internetową, Google otrzymuje informację, że wyświetlona została przez Ciebie określona podstrona naszej strony internetowej. Oprócz tego przekazywane są dane wymienione w punktach Wyświetlanie naszej strony internetowej oraz Pliki cookie niniejszej Polityki prywatności. Następuje to niezależnie od tego, czy Google udostępnia konto użytkownika, przez które się logujesz, czy też nie posiadasz konta użytkownika. Jeśli jesteś osobą zalogowaną w Google, Twoje dane są przyporządkowywane bezpośrednio do Twojego konta. Jeśli nie życzysz sobie przyporządkowania do Twojego profilu w Google, musisz wylogować się przed aktywowaniem przycisku. Google zapisuje Twoje dane jako profile użytkowania i wykorzystuje je do celów związanych z reklamą, badaniem rynku oraz/lub do dostosowywania swojej strony internetowej do potrzeb. Taka analiza odbywa się w szczególności (także dla niezalogowanych użytkowników) w celu dostarczania reklam dostosowanych do potrzeb, a także w celu informowania innych użytkowników sieci społecznościowej o Twojej aktywności na naszej stronie internetowej. Masz prawo zgłosić sprzeciw wobec tworzenia takich profilów użytkowników, przy czym aby je wyegzekwować, musisz zwrócić się do Google.

Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a) RODO, jeśli wyrazisz odpowiednia zgodę. Google częściowo przetwarza dane także w USA. W odniesieniu do transferu danych do USA Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego stopnia ochrony; podstawą prawną transferu do USA jest Twoja zgoda zgodnie z art. 49 ust. 1 zd. 1 lit. a) RODO. W każdej chwili masz możliwość wycofania swojej zgody na przetwarzanie danych oraz na ich transfer do państw trzecich: Skonfiguruj ponownie ustawienia plików cookie i śledzenia.Zwróć uwagę, że wycofanie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania danych na podstawie udzielonej zgody do czasu wycofania zgody.

Więcej informacji na temat celu i zakresu zbierania i przetwarzania Twoich danych przez Google możesz uzyskać z Polityki prywatności Google. Tam znajdziesz także więcej informacji na temat przysługujących Ci w związku z tym praw oraz możliwości dokonania ustawień w celu ochrony Twojej sfery prywatnej: https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=de

13. Facebook Pixel

W ramach naszej witryny internetowej wykorzystujemy „Piksel Facebooka”, sieci społecznościowej Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. 

Służy on do prezentowania reklam dostosowanych do zainteresowań („Facebook Ads”) osobom odwiedzającym naszą stronę internetową w ramach Twojej wizyty w sieci społecznościowej Facebook. W tym celu na naszej stronie internetowej umieszczone zostały niewidoczne piksele zliczające („Piksele Facebooka”). Te piksele pełnią funkcję podobną do plików cookie. Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, za pomocą piksela zliczającego nawiązywane jest bezpośrednie połączenie pomiędzy Twoją przeglądarką a serwerem Facebooka. Dzięki temu Facebook otrzymuje m.in. od Twojej przeglądarki informację, że na Twoim urządzeniu końcowym wyświetlona została nasza strona. Jeśli jesteś użytkownikiem Facebooka, Facebook może w ten sposób przyporządkować wizytę na naszej stronie internetowej do Twojego osobistego konta użytkownika na Facebooku. Zwracamy uwagę, że jako dostawca strony internetowej nie mamy wiedzy o treści przekazywanych danych, ani o ich sposobie ich wykorzystywania przez Facebooka. Możemy jedynie wybrać, jakim segmentom użytkowników Facebooka (np. wiek, zainteresowania) wyświetlane mają być nasze reklamy. Ponadto poprzez wywołanie piksela z Twojej przeglądarki Facebook może rozpoznać, czy reklama na Facebooku była skuteczna, tzn. czy doprowadziła do zakupu online. W ten sposób możemy rejestrować skuteczność reklam na Facebooku do celów statystycznych oraz związanych z badaniem rynku.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a) RODO, tzn. wyrażona przez Ciebie zgoda. Facebook częściowo przetwarza dane także w USA. W odniesieniu do transferu danych do USA Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego stopnia ochrony; podstawą prawną transferu do USA jest Twoja zgoda zgodnie z art. 49 ust. 1 zd. 1 lit. a) RODO. W każdej chwili masz możliwość wycofania swojej zgody na przetwarzanie danych oraz na ich transfer do państw trzecich: Cookie und Tracking-Einstellungen neu konfigurieren. Zwróć uwagę, że wycofanie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania danych na podstawie udzielonej zgody do czasu wycofania zgody.

Więcej informacji na temat gromadzenia i wykorzystywania danych przez Facebook, a także przysługujących Ci w związku z tym praw i możliwości ochrony Twojej sfery prywatnej znajdziesz w polityce prywatności firmy Facebook na stronie https://pl-pl.facebook.com/privacy/policy/?entry_point=data_policy_redirect&entry=0

14. Google Remarketing

Na naszej stronie internetowej korzystamy z funkcji remarketingu lub „podobnych grup docelowych”, oferowanej przez Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, Faks: +353 (1) 436 1001 („Google”). 

Oferowana przez Google funkcja remarketingu lub „podobnych grup docelowych” umożliwia nam zorientowane na cel prezentowanie reklamy osobom odwiedzającym naszą stronę internetową poprzez wyświetlanie odwiedzającym spersonalizowanych reklam odnoszących się do ich zainteresowań, kiedy odwiedzają oni inne strony w sieci Google Display. Do przeprowadzenia analizy korzystania ze stron internetowych, która stanowi podstawę dla tworzenia reklam odnoszących się do zainteresowań, Google stosuje pliki cookie. Za pomocą plików cookie rejestrowane są wizyty na stronie internetowej oraz zanonimizowane dane dotyczące korzystania ze strony internetowej. Dane osobowe osób odwiedzających stronę internetową nie są zapisywane. Jeśli następnie odwiedzisz inną stronę internetową w sieci Google Display, wyświetlane będą dla Ciebie reklamy, które z dużym prawdopodobieństwem uwzględniają wcześniej wyświetlane obszary produktów i informacji.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a) RODO, jeśli wyrazisz odpowiednią zgodę. Google częściowo przetwarza dane także w USA. W odniesieniu do transferu danych do USA Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego stopnia ochrony; podstawą prawną transferu do USA jest Twoja zgoda zgodnie z art. 49 ust. 1 zd. 1 lit. a) RODO. W każdej chwili masz możliwość wycofania swojej zgody na przetwarzanie danych oraz na ich transfer do państw trzecich: Skonfiguruj ponownie ustawienia plików cookie i śledzenia. Zwróć uwagę, że wycofanie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania danych na podstawie udzielonej zgody do czasu wycofania zgody.

Więcej informacji na temat funkcji Google Remarketing, a także Politykę prywatności firmy Google możesz znaleźć tutaj: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl.

15. Google Optimize 

Na naszej stronie internetowej korzystamy z funkcji analizy oraz optymalizacji sieci „Google Optimize”, oferowanej przez Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, faks: +353 (1) 436 1001 („Google”).

„Google Optimize” ma na celu zwiększenie atrakcyjności treści oraz przyjazności naszej strony internetowej dla użytkownika. W ramach tej funkcji naszym użytkownikom wyświetlane są nowe funkcje i treści w różnych wariantach i przeprowadzana jest analiza statystyczna różnych zachowań użytkowników. W tym celu „Google Optimize” wykorzystuje pliki cookie, za pomocą których „Google” przetwarza uzyskane informacje na temat użytkowników naszej strony internetowej przez urządzenia końcowe użytkowników oraz dane dostępowe w celu analizy korzystania ze strony internetowej. Dane dostępowe obejmują w szczególności adres IP, informacje o przeglądarce, wcześniej odwiedzaną stronę internetową oraz datę i godzinę zapytania serwera. Usługa „Google Optimize” wykorzystywana jest z rozszerzeniem „anonymizeIp()”. Dzięki temu adresy IP są przetwarzane po skróceniu, aby znacznie utrudnić przypisanie do poszczególnych osób. Zgodnie z informacjami Google adresy IP są wcześniej skracane w obrębie państw Unii Europejskiej.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a) RODO, jeśli wyrazisz odpowiednią zgodę. Google częściowo przetwarza dane także w USA. W odniesieniu do transferu danych do USA Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego stopnia ochrony; podstawą prawną transferu do USA jest Twoja zgoda zgodnie z art. 49 ust. 1 zd. 1 lit. a) RODO. W każdej chwili masz możliwość wycofania swojej zgody na przetwarzanie danych oraz na ich transfer do państw trzecich: Skonfiguruj ponownie ustawienia plików cookie i śledzenia. Zwróć uwagę, że wycofanie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania danych na podstawie udzielonej zgody do czasu wycofania zgody.

Więcej informacji na temat celu i zakresu zbierania i przetwarzania Twoich danych przez Google możesz uzyskać z Polityki prywatności Google. Tam znajdziesz także więcej informacji na temat przysługujących Ci w związku z tym praw oraz możliwości dokonania ustawień w celu ochrony Twojej sfery prywatnej. https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=de.

16. Google Ads Conversion (cel: pomiar zasięgu)

Odbiorca: Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland i Google, LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.

Usługa „Google Ads” jest także wykorzystywana z funkcją „Conversion”, aby za pomocą środków reklamowych (wcześniej tzw. „Google AdWords”) zwracać uwagę na nasze atrakcyjne oferty na zewnętrznych stronach internetowych. W odniesieniu do danych z kampanii reklamowych możemy ustalić, jak skuteczne są poszczególne działania reklamowe. Te środki reklamowe są dostarczane przez Google poprzez tzw. „Ad Server”. W związku z tym wykorzystujemy pliki cookie Ad Server, umożliwiające dokonywanie pomiarów określonych parametrów do pomiaru zasięgu – np. wyświetlanie reklam, czas trwania oglądania lub kliknięcia przez użytkownika. Przetwarzane są przy tym także informacje, które są zapisane na urządzeniach końcowych użytkowników. Jeśli użytkownik trafi na naszą stronę internetową przez reklamę Google, „Google Ads” zapisuje plik cookie na urządzeniu końcowym użytkownika. Za pomocą plików cookie oraz „pikseli śledzących” Google przetwarza informacje uzyskane z urządzenia końcowego użytkownika, dotyczące interakcji z naszymi środkami reklamowymi (wyświetlanie na określonej stronie internetowej lub kliknięcie w środek reklamowy) oraz danych dostępowych użytkownika, w szczególności adresu IP, informacji o przeglądarce, wcześniej odwiedzanej stronie internetowej, a także dacie i godzinie zapytania serwera, w celu analizy i wizualizacji pomiaru zasięgu naszych reklam. W tym celu możliwe jest także ustalenie, czy różne urządzenia należą do Ciebie czy do Twojego gospodarstwa domowego. Ze względu na zastosowane narzędzia marketingowe przeglądarka użytkownika automatycznie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerem Google. Jeśli użytkownik jest zarejestrowany w usłudze Google, Google może przyporządkować wizytę do konta użytkownika i tworzyć oraz analizować profile użytkownika obejmujące różne aplikacje. Transfer danych do państw trzecich: Zgoda na Google Ads Conversion obejmuje także zgodę na potencjalne przesyłanie danych do USA bez odpowiedniego poziomu ochrony danych oraz bez odpowiednich gwarancji (brak możliwości dochodzenia praw osób, których dotyczą dane, brak możliwości ochrony prawnej oraz możliwy, nieproporcjonalny dostęp organów publicznych do danych użytkowników). Wykorzystywanie Google Ads Remarketing zakłada transfer danych do państw trzecich. Jeśli nie chcesz wyrazić zgody na transfer do państw trzecich, musisz odwołać wybór Google Tag Manager.

Zarejestrowane informacje są przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane maksymalnie przez 24 miesiące. W przypadku transferu danych do USA obecnie nie ma możliwości zapewnienia takiego samego poziomu ochrony jak w krajach Unii Europejskiej. Należy to uwzględnić przy wyrażaniu zgody.

Podstawą prawną takiego zbierania danych jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). W każdej chwili masz możliwość wycofania swojej zgody na przetwarzanie danych oraz na ich transfer do państw trzecich: Skonfiguruj ponownie ustawienia plików cookie i śledzenia. Zwróć uwagę, że wycofanie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania danych na podstawie udzielonej zgody do czasu wycofania zgody.


Ponadto możesz zapobiec rejestrowaniu danych uzyskanych przez pliki cookie, odnoszących się do Twojego korzystania ze strony internetowej, a także przetwarzaniu tych danych, dezaktywując stosowanie plików cookie. Może to jednak spowodować ograniczenie funkcjonalności strony internetowej. Ponadto Google może śledzić Twoje zachowanie na różnych urządzeniach elektronicznych poprzez tzw. cross-device tracking i w ten sposób może wyświetlać spersonalizowane reklamy na stronach internetowych i aplikacjach Google. Więcej informacji na ten temat uzyskasz tutaj: https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=de.

Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych w Google znajdziesz w zasadach zachowania poufności informacji firmy Google:  https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=de.

17. Flowbox

Wykorzystujemy Flowbox, aby w celach marketingowych dzielić się postami naszej społeczności w mediach społecznościowych – w postaci zdjęć i filmów wideo – w naszym sklepie internetowym, na kanałach mediów społecznościowych oraz w newsletterze. W tym celu na platformach mediów społecznościowych pod każdym postem w sekcji komentarzy prosimy o pozwolenie, które może zostać udzielone przez danego użytkownika przez udzielenie odpowiedzi „#yesBB”.Jeśli odpowiesz na nasze zapytanie o pozwolenie hasłem „#yesBB”, wyrażasz zgodę na następujące warunki i prawa użytkowania:

1.      Udzielasz firmie Bijou Brigitte modische Accessoires AG, zwanej dalej Bijou Brigitte, pozwolenia, by wszelkie generowane przez Ciebie treści (zwane dalej UGC), które oznaczysz #yesBB, mogły być wykorzystywane do celów marketingowych w sklepie internetowym www.bijou-brigitte.com/pl, na kanałach mediów społecznościowych oraz w newsletterze.

2.     W ramach niniejszego porozumienia udzielana jest niewyłączna, nieodpłatna, nieograniczona czasowo licencja.

3.     Bijou Brigitte w żadnym momencie nie będzie dochodzić praw własności do UGC.

4.     Zapewniasz nas, że jesteś właścicielem przekazywanych praw, oraz że skuteczne przyznanie tych praw jest dla Ciebie możliwe.

5.     Zapewniasz nas, że Twoje zdjęcia lub filmy wideo nie naruszają praw osób trzecich, na przykład praw własności intelektualnej lub przepisów dotyczących danych osobowych.

6.     Za każdym razem wraz z UGC podawana będzie przez nas nazwa użytkownika w mediach społecznościowych.

Podsumowując oznacza to, że zachowujesz wszelkie prawa autorskie do zdjęć, wszystkie osoby widoczne na zdjęciach lub filmach wideo wyrażają zgodę na ich wykorzystanie oraz korzystanie z UGC przez Bijou Brigitte nie narusza praw osób trzecich lub w inny sposób nie narusza obowiązujących przepisów. 

Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania korzystania z UGC bez podania przyczyny oraz do usuwania tych treści z naszych kanałów marketingowych bez powiadomienia lub zastępstwa.

Odwołanie zgody 
Aby odwołać zgodę, napisz do nas e-mail na adres socialmedia@Bijou-Brigitte.com, w miarę możliwości podając dane kontaktowe oraz nazwę użytkownika w mediach społecznościowych. Wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili jednostronnie odwołać, jednak wyłącznie ze skutkiem na przyszłość. Po sprawdzeniu wiarygodności oraz po upływie czasu na dostosowanie, wynoszącego dwa tygodnie, wszystkie UGC powiązane z podanym kontem w mediach społecznościowych zostaną usunięte z naszych stron.

18. Hurra Communication

Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy usługę Ads Defender firmy Hurra Communications GmbH, Lautenschlagerstraße 23a, 70173 Stuttgart, Niemcy.
Usługa służy do analizowania i zapobiegania oszustwom typu click fraud na zamieszczonych przez nas reklamach. Oszustwo typu click fraud polega na tym, że kliknięcia w reklamy są wywoływane przez narzędzia automatyczne lub wielokrotne kliknięcia w reklamy prawdopodobnie nie wynikają z prawdziwego zainteresowania użytkowników.
Podstawą prawną do korzystania z tej usługi jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Nasz uzasadniony interes polega na monitorowaniu i zapobieganiu nieuczciwej działalności poprzez oszustwo typu click fraud, a także na zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania naszych systemów.
W ramach analizy przez usługę podczas kliknięcia w reklamy zbierane są i zapisywane następujące dane osobowe: adres IP, informacje dotyczące wykorzystywanej przeglądarki, informacje o systemie operacyjnym, informacje o lokalizacji, referrer URL, dalsze identyfikatory internetowe, takie jak identyfikatory kliknięć oraz plików cookie, czas trwania korzystania oraz czas dostępu, informacje o interakcjach ze środkami reklamowymi i naszą stroną internetową.
Jeśli w ramach usługi stwierdzone zostanie podejrzane zachowanie oraz zachodzi podejrzenie oszustwa typu click fraud, te adresy IP mogą być przekazywane do Google (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia). W przypadku usług Google możliwy jest transfer danych do USA.
Więcej informacji na temat ochrony danych przez hurra.com znajdziesz na stronie: 
https://privacy.hurra.com.

19. Jentis

Dostęp do danych przez JENTIS GmbH jest bezwzględnie konieczny ze względów technicznych, w celach związanych z bezpieczeństwem IT oraz dla zaspokojenia interesów użytkowników
i optymalnego korzystania z naszej oferty online w rozumieniu § 25 ust. 2 nr 2 TTDSG (niemiecka ustawa o ochronie danych telekomunikacyjnych i telemedialnych). Podstawą dalszego przetwarzania danych jest art.6 ust. 1 lit. f RODO.
 

W przypadku braku zgody JENTIS GmbH przetwarza wyłącznie dane, których nie może powiązać z żadną osobą. Identyfikatory utworzone przez JENTIS są wyłącznie przypadkowe i służą anonimowemu ponownemu rozpoznaniu odwiedzających stronę internetową. Twój adres IP jest przed zapisem skracany, przez co nie jest możliwe jego odniesienie do osoby. Z polityką prywatności firmy JENTIS możesz zapoznać się pod następującym linkiem https://www.jentis.com/privacy-policy/.

20. Conversion API

W ramach naszej witryny internetowej korzystamy z narzędzia „Conversion API” serwisu społecznościowego firmy Meta, Willow Road 1601, Menlo Park, CA 94025, USA. Służy ono do śledzenia zachowań użytkownika naszej strony internetowej w ramach Twojej przynależności do sieci społecznościowych firmy Meta/Facebooka i prezentacji dopasowanych do Twoich zainteresowań reklam („Meta/Facebook Ads“). W tym celu na naszej stronie włączono narzędzie Conversion API. Ten interfejs danych określa sposób korzystania z naszej witryny i przekazuje te informacje firmie Meta/Facebookowi. Zbierane dane osobowe obejmują informacje o urządzeniu, adresy IP, adresy e-mail, adres zamieszkania, imię, nazwisko, miejscowość oraz aktywności podejmowane na naszej stronie internetowej (zakupy, umieszczenie produktów w koszyku, wyszukiwania itp.). Te dane są przekazywane Facebookowi/Meta. Meta/Facebook przekazuje nam informacje na temat sposobu korzystania z witryny, abyśmy mogli na tej podstawie dopasować do Ciebie nasze reklamy. 

 Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a) RODO, tzn. po wyrażeniu przez Ciebie odpowiedniej zgody. Facebook przetwarza dane częściowo także w USA. Przekazanie danych do USA opiera się na uzgodnionych z Komisją Europejską ramach ochrony danych UE-USA (EU-US Data Privacy Framework). Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj: https://www.privacyshield.gov/ps/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active W każdej chwili masz możliwość wycofania swojej zgody na przetwarzanie danych oraz na ich transfer do państw trzecich: ponownie skonfiguruj ustawienia plików cookie i śledzenia. Zwróć uwagę, że legalność przetwarzania danych do momentu odwołania udzielonej zgody pozostaje przez to odwołanie nienaruszona. Więcej informacji na temat pozyskiwania i wykorzystania danych przez firmę Meta/Facebook oraz wynikającego z tego prawa i możliwości ochrony Twojej sfery prywatnej znajdziesz w Zasadach ochrony prywatności Facebooka pod linkiem https://www.facebook.com/about/privacy/.

IV. Jak długo przechowywane są moje dane?

Zasadniczo przetwarzamy i zapisujemy Twoje dane przez okres obowiązywania naszych stosunków umownych. Obejmuje to także zainicjowanie umowy (przedumowny stosunek prawny).
Przetwarzanie Twoich już i tak zapisanych danych osobowych zgodnie z punktem II-8 do celów reklamy (bezpośredniej) oraz badania rynku kończy się najpóźniej w momencie wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub zakończenia umowy uczestnictwa.

Ponadto podlegamy różnym obowiązkom przechowywania i dokumentacji, wynikającym między innymi z niem. kodeksu handlowego (HGB) oraz ordynacji podatkowej (AO). Określone tam terminy przechowywania lub dokumentacji wynoszą do dziesięciu lat od zakończenia stosunku umownego lub przedumownego stosunku prawnego.

Ponadto specjalne przepisy prawne mogą wymagać dłuższego okresu przechowywania, jak np. zachowanie materiałów dowodowych w ramach przepisów prawa regulujących przedawnienie. Zgodnie z §§ 195 i nn. niem. kodeksu cywilnego (BGB) zwykły termin przedawnienia wynosi wprawdzie trzy lata, jednak zastosowanie mogą mieć także terminy przedawnienia wynoszące do 30 lat.

V. Kto otrzymuje moje dane?

W zakresie naszego przedsiębiorstwa dostęp do Twoich danych otrzymają tylko ci pracownicy, którzy potrzebują ich do wypełnienia obowiązków wynikających z umowy oraz z przepisów prawa.

Zasadniczo nie przekazujemy żadnych danych osobowych stronom trzecim. Wyjątek stanowi przekazywanie danych osobowych dostawcom usług transportowych, jak np. DHL. W szczególności rezygnujemy z komercyjnego przekazywania Twoich danych stronom trzecim.

Przekazywanie danych osobowych stronom trzecim następuje wyłącznie w przypadku, gdy jest to wymagane do celów wyszczególnionych powyżej. W takim przypadku strony trzecie przetwarzają Twoje dane osobowe na nasze zlecenie. W ramach przetwarzania danych na zlecenie starannie wybraliśmy podmioty przetwarzające i zobowiązaliśmy je do poufnego obchodzenia się z Twoimi danymi zgodnie z przepisami prawnymi określonymi w art. 28 RODO, a także do przestrzegania ochrony danych. Ponadto przetwarzanie Twoich danych osobowych realizowane jest wyłącznie zgodnie z wytycznymi Bijou Brigitte. W celu realizacji umowy przekazujemy Twoje dane osobowe podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie w następujących obszarach: wspieranie/konserwacja aplikacji IT dotyczących elektronicznego przetwarzania danych, archiwizacja, realizacja płatności kartami płatniczymi (karty debetowe / karty kredytowe), marketing, dostawcy usług hostingowych, dostawcy usług płatniczych, zarządzanie stronami internetowymi, strony umowy.

Dalszym odbiorcami danych mogą być organy publiczne (np. urzędy finansowe, centralny federalny urząd podatkowy), jeśli zachodzi ustawowy obowiązek przekazywania Twoich danych.

Dane, które są protokołowane podczas Twojego dostępu do strony internetowej, są przekazywane stronom trzecim tylko w przypadku, gdy jesteśmy do tego zobowiązani ustawowo lub na podstawie orzeczenia sądowego, lub też jeśli przekazanie tych danych jest wymagane do dochodzenia prawnego lub ścigania przestępstwa w przypadku ataków na infrastrukturę internetową naszego przedsiębiorstwa. 

Dalszymi odbiorcami danych mogą być także podmioty, co do których wyrażona została przez Ciebie zgoda na transmisję danych.

VI. Czy dane są przekazywane do państw trzecich?

Zasadniczo dane nie są przesyłane do państw spoza UE lub EWG (tzw. państw trzecich), chyba że zostało to wyraźnie wspomniane w niniejszej Polityce prywatności.   

VII. Jakie prawa ochrony danych mi przysługują? 

Prawo do informacji zgodnie z art. 15 RODO:
Masz prawo zażądać potwierdzenia tego, czy odpowiednie dane osobowe są przetwarzane; jeśli tak jest, to masz prawo do informacji dotyczącej tych danych osobowych i informacji wyszczególnionych w art. 15 RODO.

Prawo do sprostowania nieprawidłowych danych osobowych lub do ich uzupełnienia zgodnie z art. 16 RODO:
Masz prawo żądać niezwłocznego sprostowania nieprawidłowych danych osobowych i w razie potrzeby uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.

Prawo do usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) zgodnie z art. 17 RODO:
Masz także prawo zażądać, by odpowiednie dane osobowe zostały niezwłocznie usunięte, jeśli występuje jeden z wyszczególnionych w art. 17 RODO powodów, np. jeśli dane nie są już potrzebne do osiągnięcia zamierzonych celów.

Prawo do ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO:
Masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania danych, jeśli występuje jedna z wyszczególnionych w art. 18 RODO przesłanek, np. jeśli złożony został przez Ciebie sprzeciw wobec przetwarzania danych zgodnie z art. 21 RODO, na czas ewentualnego sprawdzenia, czy nasze uzasadnione interesy przeważają wobec Twoich.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych zgodnie z art. 21 RODO:
Jeśli dane zostały zebrane na podstawie art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f) (przetwarzanie danych w celu ochrony uzasadnionych interesów), masz prawo, z powodów, które wynikają z Twojej szczególnej sytuacji, w każdej chwili złożyć sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku zaprzestajemy przetwarzania danych osobowych, chyba że możemy przedstawić wystarczające powody dalszego przetwarzania danych, które przeważają nad Twoimi interesami, prawami i wolnościami, lub jeśli przetwarzanie służy dochodzeniu, realizacji lub obronie roszczeń prawnych.

Prawo do przenoszenia danych z art. 20 RODO:
W określonych przypadkach, wyszczególnionych w art. 20 RODO, masz prawo domagać się, by odnoszące się do Ciebie dane osobowe zostały Ci udostępnione w ustrukturyzowanym, powszechnie stosowanym i odczytywanym maszynowo formacie lub zostały przekazane stronie trzeciej.

Prawo do wycofania udzielonej przez Ciebie zgody zgodnie z art. 7 ust. 3 zd. 1 RODO:
Masz prawo do wycofania udzielonej zgody w każdej chwili ze skutkiem na przyszłość, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania danych na podstawie udzielonej zgody do czasu jej wycofania.

Prawo do złożenia skargi w urzędzie nadzorczym zgodnie z art. 77 RODO:
Zgodnie z art. 77 RODO masz prawo złożyć skargę w urzędzie nadzorczym, jeśli jesteś zdania, że przetwarzanie danych osobowych, które Ciebie dotyczą, narusza przepisy o ochronie danych. Prawa do złożenia skargi można dochodzić w szczególności w urzędzie nadzorczym w kraju członkowskim, w którym zamieszkujesz lub pracujesz lub w którym nastąpiło rzekome naruszenie prawa.

Jeśli chcesz skorzystać ze swojego prawa wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu, wystarczy wysłać e-mail na adres service@bijou-brigitte.com.  

VIII. Istnienie obowiązku udostępniania danych

Musisz udostępnić nam tylko takie dane osobowe, które są wymagane do obsługi i realizacji umowy. Nie zachodzi innego rodzaju obowiązek udostępniania danych osobowych.  

IX. Czy odbywa się zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach łącznie z profilowaniem?

W celu uzasadnienia i realizacji stosunków handlowych zasadniczo nie korzystamy ze zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub profilowania zgodnie z art. 22, ust. 1 i ust. 4 RODO. 

X. Zmiany Polityki prywatności

Bijou Brigitte zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności z zachowaniem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Aktualną wersję znajdziesz tutaj lub w innym odpowiednim, łatwym do znalezienia miejscu na naszej stronie internetowej.

 Stan na marzec 2024 r