PL Polska | polski
Wybierz kraj

Prawo do odstąpienia od umowyJako konsumenci mają Państwo prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w ciągu czternastu dni bez podania jekiejkolwiek przyczyny. Okres odstąpienia wynosi czternaście dni od dnia, kiedy Państwo albo wyznaczona przez Państwa osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem towarów, odebrała ostatni towar.

W przypadku zamówienia Click&Collect nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. Wymiana przedmiotów zarezerwowanych w ramach Click&Collect odbywa się zgodnie z warunkami zakupu w sklepach.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, należy poinformować nas, składając jasną deklarację (np. wysyłając pismo pocztą lub za pośrednictwem wiadomości e-mail), informującą nas o decyzji o wycofaniu się z umowy sprzedaży.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy skierować do:

Bijou Brigitte modische Accessoires AG
Online-Shop
Poppenbütteler Bogen 1
22399 Hamburg, Niemcy

Telefon: +49 (0) 40 / 60 609 3434*

E-Mail: online-shop@bijou-brigitte.com

* Koszty połączenia są uzależnione od Twojego dostawcy usług telekomunikacyjnych i odpowiadają kosztom połączenia z niemiecką siecią stacjonarną. Koszty połączenia komórkowego również mogą różnić się w zależności od taryfy operatorów komórkowych.

*pon.– czw. godz. 7:30 –16:30
pt. godz. 7:30 –12:00

Możesz skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego na naszej stronie internetowej , ale nie jest to obowiązkowe.

Aby dotrzymać terminu odstąpienia od umowy wystarczy, że oświadczenie o odstąpieniu od umowy zostanie wysłane przed upływem terminu.


Skutki odstąpienia od umowy

Jeśli odstąpisz od niniejszej umowy, zwrócimy Ci wszelkie płatności, które od Ciebie otrzymaliśmy, łącznie z kosztami dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów, wynikających z faktu, że wybrany został przez Ciebie inny sposób dostawy, niż oferowana przez nas tania dostawa standardowa), niezwłocznie i najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia, w którym wpłynie do nas Twoje oświadczenie o odstąpieniu od niniejszej umowy. Jeśli odstępujesz tylko od części umowy, nie zwrócimy Ci kosztów dostawy ze względu na ich ryczałtowy charakter. Zwrotu płatności dokonujemy z zastosowaniem tego samego środka płatniczego, który został przez Ciebie użyty podczas pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono z Tobą coś innego. W przypadku płatności z góry lub bonem, potrzebujemy dodatkowo Twoich kompletnych danych bankowych, aby przelać Ci kwotę. W przypadku płatności kartą kredytową lub przez PayPal, zwrot nastąpi bezpośrednio na Twoje konto; w związku z tym zwrotem w żadnym wypadku nie są naliczane opłaty.

Możemy odmówić dokonania zwrotu płatności do czasu otrzymania zwrotu towarów lub dowodu, że towary zostały odesłane, w zależności od tego, która data będzie wcześniejsza.

Towary należy odesłać lub przekazać nam niezwłocznie, w każdym przypadku najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia przekazania nam oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Przesyłkę zwrotną należy odesłać na adres podany w punkcie 12. Termin jest zachowany, jeśli odeślesz towary przed upływem czternastu dni. Ponosisz bezpośrednie koszty odesłania towarów.

Prawo do odstąpienia od umowy wygasa wcześniej w przypadku umów dostawy zapieczętowanych towarów, które nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub zasady higieny, jeżeli po dostarczeniu zostały rozpieczętowane.

Odpowiadasz za utratę wartości towarów wyłącznie wtedy, gdy przyczyną tej utraty wartości jest oczywiste uszkodzenie lub takie postępowanie, które nie jest wymagane do sprawdzenia cech, jakości i funkcjonowania towarów.

Formularz odstąpienia od umowy w PDF (PDF / 28 KB)


Koniec pouczenia o odstąpieniu od umowy