Privacyverklaring

Voor ons, Bijou Brigitte modische Accessoires AG zijn de bescherming en de vertrouwelijkheid van de gegevens van onze klanten en gebruikers van bijzondere betekenis.

Onderhavige Privacyverklaring beoogt, u over de wijze, omvang en oogmerk van de verwerking door ons van uw persoonsgerelateerde gegevens te informeren. Voorts ontvangt u informatie over de u toekomende rechten. Met betrekking tot de gehanteerde begrippen verwijzen wij, indien en voor zover er in het kader van deze Privacyverklaring geen definitie wordt gegeven, naar de begripsbepalingen in art. 4 AVG (DSGVO) (AVG - Algemene verordening gegevensbescherming).

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen ter bescherming tegen ongeoorloofde of onwettige verwerking van deze gegevens en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging. Wij gebruiken een versleutelingsprocedure op onze pagina's. Uw gegevens worden via internet met TLS-versleuteling van uw computer naar onze server en vice versa verzonden. U kunt dit herkennen aan het feit dat het slotsymbool gesloten is in de statusbalk van uw browser en de adresregel begint met https://.

I. Wie is voor de gegevensverwerking verantwoordelijk en tot wie kan ik mij wenden?

Verantwoordelijke zoals bedoeld in de DSVG (AVG) is:

Bijou Brigitte modische Accessoires AG
Poppenbütteler Bogen 1
22399 Hamburg

Duitsland

Tel.: +49 (40) 60 60 90*

*De kosten zijn afhankelijk van uw telecomaanbieder en komen overeen met de kosten voor een gesprek naar een Nederlandse vaste telefoonlijn. De kosten voor het bellen met de mobiele telefoon zijn eveneens afhankelijk van het tarief en uw mobiele provider.

E-mail: service@bijou-brigitte.com

Website: https://www.bijou-brigitte.com/nl/

Bedrijfsfunctionaris voor de gegevens- en privacybeschermi

Bijou Brigitte modische Accessoires AG
Poppenbütteler Bogen 1,
22399 Hamburg

Tel.: +49 - (0) 40 / 60 60 90*

E-mail: datenschutz@bijou-brigitte.com

II. Wat zijn persoonsgerelateerde gegevens?

Persoonsgerelateerde gegevens omvatten alle informatie, die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (art. 4 nr. 1 AVG (DSGVO) (AVG) Daaronder valt informatie zoals uw naam, uw e-mailadres, uw IP-adres, uw postadres, uw telefoonnummer, uw gebruikersgedrag. Informatie, die niet direct met uw identiteit in verbinding gebracht kan worden, zoals bijv. het aantal gebruikers van een internetpresentatie valt niet hieronder.

III. Welke bronnen en gegevens verwerken wij en met welk oogmerk?

1. Oproep van onze internetpagina

Onze innternetpagina www.bijou-brigitte.com verzamelt bij elke oproep van u een reeks algemene informaties. Deze algemene informatie wordt in de zogeheten logbestanden van onze server tijdelijk opgeslagen. Per toegang worden o.a. verzameld:

1. gegevens over de gebruikte browser en het besturingssysteem

2. de bezochte pagina op onze internetpresentatie

3. de datum en het tijdstip van de toegang

4. het geanonimiseerde IP-adres van de aanvragende computer

Deze informatie wordt door ons verwerkt om een onberispelijke verbindingsopbouw en een comfortabel gebruik van onze website te waarborgen, de systeemveiligheid en de systeemstabiliteit te evalueren alsmede voor overige doeleinden. De anonieme informatie van de server-logbestanden wordt gescheiden van alle door een betrokken persoon verstrekte persoonsgerelateerde gegevens opgeslagen. In geen geval gebruiken wij de verzamelde gegevens om daaruit gevolgtrekkingen omtrent uw persoon af te leiden. Een volledige opslag van uw IP-adres geschiedt uitsluitend ten behoeve van de terugtraceerbaarheid van technische fouten en hackeraanvallen alsmede voor protocollering van toestemmingen Met uitzondering van de opslag ten behoeve van de protocollering van toestemmingen wordt uw IP-adres na uw bezoek bij ons binnen 30 verwijderd. 

Rechtsgrondslag voor deze verwerking is art. 6, lid 1, zin 1, punt f) AVG. Ons rechtmatige belang vloeit voort uit de bovengenoemde doeleinden voor het verzamelen van gegevens.

U heeft te allen tijde de mogelijkheid bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. U heeft het recht bezwaar te maken op gronden die uit uw specifieke situatie voortvloeien. U kunt uw bezwaar sturen naar het volgende e-mailadres of naar onze in de rubriek "Verantwoordelijke" vermelde contactgegevens: datenschutz@bijou-brigitte.com.

2. Gebruik van cookies 

Beschrijving en omvang

Op onze website maken wij gebruik van cookies. Om ons gebruik van cookies voor u transparant en begrijpelijk te maken, leggen wij hierna eerst kort uit wat cookies zijn en vervolgens, welke cookies wij in het kader van onze website gebruiken.

Wat zijn cookies? 

Cookies zijn kleine tekstbestanden, die op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen. Deze gegevensrecords worden door de webserver waarmee u via uw webbrowser een verbinding heeft opgebouwd, gegenereerd, naar nu verzonden en vervolgens op harde schijf opgeslagen. Dankzij cookies kunt u bij het volgende bezoek aan onze website worden terugherkend.

De meeste browsers zijn standaard zodanig ingesteld dat zij cookies automatisch accepteren. U kunt uw browser zodanig configureren dat cookies altijd worden geweigerd of dat vóór elke opslag actief toestemming moet geven. U kunt echter ook telkens eenmaal opgeslagen cookies uit uw systeem verwijderen. Onder „Help“ vindt u in uw browser informatie over het beheer van uw cookie-instellingen. Lees hier, hoe u uw browser op de juiste wijze kunt instellen:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/nl-nl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.com/nl/kb/cookies

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl

Safari: https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=nl_NL

Opera: http://www.opera.com/nl/help

Adobe (Flash-Cookies): https://www.adobe.com/nl/privacy/policies/flash-player.html

Als u cookies deactiveert, bestaat de mogelijkheid dat u niet alle functionaliteiten van onze website kunt gebruiken en sommige webpagina’s niet correct worden weergegeven. Om ons boodschappenmandje en het memobriefje te kunnen gebruiken, moeten tijdelijke cookies worden toegelaten.

Bij uw eerste bezoek aan de website www.bijou-brigitte.com verschijnt er een pop-up venster dat u wijst op het gebruik van cookies op onze website. In dit venster kunt u kiezen of u alle cookies wilt toestaan of dat u via 'selectie overnemen' alleen de technisch en functioneel noodzakelijke cookies wilt toelaten. Zodra u een van de buttons aanklikt verklaart u zich akkoord met het gebruik van de betreffende cookie. Deze cookies blijven opgeslagen voor uw toekomstige bezoeken. Zodra u onze website opnieuw bezoekt zal de bovenstaande melding niet nogmaals aan u worden getoond. Indien u de cookies echter achteraf wist in uw browser of onze website www.bijou-brigitte.com op een ander apparaat bezoekt, krijgt u de melding opnieuw te zien. 

Welke cookies wij gebruiken wordt hierna toegelicht.

Welke cookies zijn er?

Sessie-cookies:
Terwijl u zich op een website bevindt, wordt er tijdelijk een zogeheten sessie cookie in het geheugen van uw computer geïnstalleerd waarin een sessiecode wordt opgeslagen, om bijvoorbeeld te vermijden dat u zich bij elke paginawissel opnieuw moet aanmelden. Sessie cookies worden na afloop van de sessie bij het sluiten van de browser automatisch verwijderd.

Permanente cookies:
Een permanente cookie slaat een bestand op in uw computer gedurende de in de datum vastgelegde periode. Door deze cookies herinneren webpagina’s zich bij uw volgende bezoek aan uw informatie en instellingen. Dat leidt tot een snellere en gemakkelijkere toegang. Bij afloop van de expiratiedatum worden de cookies verwijderd.

Beslist noodzakelijke cookies (type 1)
Deze cookies zijn dwingend noodzakelijk voor een correcte werking van websites en hun functionaliteiten en dragen ertoe bij dat u op onze website kunt navigeren en daar bepaalde functies kunt waarnemen (deze cookies zorgen ervoor dat uw boodschappenmandje tijdens alle stappen van uw betaalprocedure opgeslagen blijft). Deze blijven voor de duur van uw internetsessie geïnstalleerd.

Functie-cookies (type 2)
Deze cookies maken het mogelijk om het comfort en de prestaties van websites te verbeteren en uiteenlopende functionaliteiten ter beschikking te stellen.

Prestatie-cookies (type 3)
Deze cookies verzamelen informatie over hoe websites door u worden gebruikt. Prestatie-cookies helpen ons bijvoorbeeld bij de identificatie van bijzonder populaire onderdelen van ons internetaanbod. Zo kan de inhoud van de website doelgerichter op uw behoeften worden afgestemd en krijgt u bijgevolg een beter aanbod. De informatie die met deze cookies wordt verzameld is niet persoonsgerelateerd. 

Cookies van derden (type 4)
Deze cookies worden geplaatst door derden, bijv. social networks. Ze worden vooral gebruikt om inhoud van social media en social plugins op een website te integreren. Wij gebruiken geen actieve social plugins op onze website. Er wordt uitsluitend gelinkt naar social networks.

Welke cookies gebruiken wij op onze website?

Wij gebruiken op onze website alle al beschreven soorten cookies, waarvan sommige alleen na uw toestemming actief zullen worden.

In het pop-up venster waarin u uw keuze kunt maken staan de volgende categorieën vermeld: 

 • Noodzakelijke cookies:
  Hieronder vallen sessiecookies en absoluut noodzakelijke cookies die voor de basisfuncties van de website vereist zijn.
  Deze cookie-categorie passen wij toe op basis van Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO (het Duitse equivalent van de Algemene verordening gegevensbescherming, hier betrekking nemende op de rechtmatigheid van de verwerking). Ons belang, de website voor het gebruik ervan ter beschikking te stellen en de functie en werking ervan te garanderen, is hierbij gerechtvaardigd conform de bovengenoemde regelgeving. 

 • Functionele cookies:
  Hieronder vallen functiecookies waarmee bijv. artikelen kunnen worden opgeslagen in de verlanglijst, die dienen voor de klantherkenning en om de koopervaring aantrekkelijker te maken. Daarnaast hebben wij de kaartendienst Google Maps op onze website geïntegreerd. Voor meer informatie, zie de rubriek Google Maps. Wij gebruiken deze cookie-categorie op basis van uw toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1, punt a) AVG. 

 • Marketing en analyse-cookies (via Google Tag Manager):
  De Google Tag Manager is een code-container waarin verschillende analyse- en marketingtags worden geïntegreerd. Hiernaast gebruiken wij op onze website prestatiecookies ter evaluatie van gebruikersgegevens en cookies van derden. Meer informatie hierover vindt u in de respectievelijke paragrafen van deze privacyverklaring onder de titels: Google Analytics, Google Remarketing, Facebook Pixel. Wij gebruiken deze cookie-categorie op basis van uw toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1, punt a) AVG.

U heeft op elk moment de mogelijkheid uw toestemming te herroepen. Cookie en tracking-instellingen opnieuw configureren. De rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming tot aan de herroeping wordt niet aangetast door uw herroeping.

Voor zover wij de gegevensverwerking baseren op de rechtsgrondslag van art. 6, lid 1, punt f) AVG, hebt u de mogelijkheid om te allen tijde bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. U heeft het recht bezwaar te maken op gronden die uit uw specifieke situatie voortvloeien. U kunt uw bezwaar sturen naar het volgende e-mailadres of naar onze in de rubriek "Verantwoordelijke" vermelde contactgegevens: datenschutz@bijou-brigitte.com.

3. Contactformulier/E-mail contact/Telefonisch contact

Op onze internetpagina is een contactformulier beschikbaar, dat voor elektronische contactopname kan worden gebruikt. Voor zover u van deze mogelijkheid gebruik maakt, worden de door u in het invoervenster ingevoerde persoonsgegevens (naam, e-mailadres) via aanklikken van de button „Verzenden“ naar ons verzonden en opgeslagen. Wij slaan tevens de datum en het tijdstip van uw contactopname op, om misbruik van ons contactformulier te verhinderen en de veiligheid van onze informatietechnische systemen te waarborgen.

Alternatief mogelijk is contactopname via het beschikbaar gestelde e-mailadres online-shop@bijou-brigitte.com en contactopname via de telefoon. 

De in het kader van de contactopname aan ons verzonden persoonsgegevens worden door ons opgeslagen. Dit geschiedt uitsluitend om uw aanvraag te kunnen bewerken en vervolgens contact met u op te kunnen nemen. De in dat verband verzamelde gegevens verwijderen wij, zodra opslag niet langer noodzakelijk is, of wij beperken de bewerking, indien er  wettelijke bewaarverplichtingen  gelden.

De gegevensverwerking ten behoeve van de contactopname met ons middels het contactformulier geschiedt op grond van  art. 6 lid 1 zin 1 a AVG (DSGVO) op basis van uw vrijwillig verstrekte toestemming. Ons gerechtvaardigd belang is gelegen in de verwerking van uw aanvraag. Indien u via het contactformulier een offerte aanvraagt of vragen heeft over een al bestaande contractuele verhouding, is de gegevensverwerking gebaseerd op art. 6, lid 1, punt 1 b AVG.

Voor zover wij de gegevensverwerking baseren op de rechtsgrondslag van art. 6, lid 1, punt f) AVG, hebt u de mogelijkheid om te allen tijde bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. U heeft het recht bezwaar te maken op gronden die uit uw specifieke situatie voortvloeien. U kunt uw bezwaar sturen naar het volgende e-mailadres of naar onze in de rubriek "Verantwoordelijke" vermelde contactgegevens: datenschutz@bijou-brigitte.com.

4. Gegevensverwerking bij het gebruik van onze Online Shops

Bestellingen in de online shop

Wanneer u op onze website een online-bestelling wilt uitvoeren, is het voor totstandkoming van de overeenkomst vereist dat u uw persoonsgegevens opgeeft die wij voor de afwikkeling van uw bestelling nodig hebben. De voor de afwikkeling van de bestelling benodigde verplichte gegevens zijn apart gemarkeerd, verdere gegevens worden vrijwillig verstrekt.

De door u verstrekte gegevens verwerken wij voor de afwikkeling van uw bestelling. Rechtsgrondslag hiervoor is art. 6 lid 1 zin 1 b AVG (DSGVO). 

Wij bewaren uw adres-, betaal- en bestelgegevens tot het verstrijken van de wettelijke resp. eventueel contractuele garantierechten. Na deze termijn bewaren wij de informatie van de contractuele verhouding, nodig conform het handels- en belastingrecht, gedurende de wettelijk bepaalde periode (normaal gezien 10 jaar vanaf het afsluiten van de overeenkomst).

5. Betaalgegevens

In de loop van het bestelproces in onze Online Shop kunnen, afhankelijk van de gekozen betaalwijze, betaalgegevens van u worden verzameld om de betaaltransactie te verwerken. U heeft o.a. de volgende betaalwijzen tot uw beschikking:

PayPal:

U kunt het betaalproces afhandelen met de online betaalservice PayPal. Met PayPal kunt u online betalingen aan derden verrichten. De Europese dochteronderneming van PayPal is PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg. PayPal is een online betaaldienstaanbieder die onafhankelijk is van Bijou Brigitte. Betalingen worden verwerkt via zogenaamde PayPal-rekeningen. Dit zijn virtuele privé of zakelijke bankrekeningen. Tevens bestaat de mogelijkheid om virtuele betalingen via creditcards te doen als u geen PayPal-rekening heeft.

Indien u PayPal als betaalwijze selecteert, worden uw voor het betaalproces vereiste gegevens, waaronder naam, adres, bedrijf, e-mailadres, telefoonnummer, automatisch aan PayPal doorgegeven.

Deze aan PayPal doorgegeven gegevens kunnen door PayPal worden doorgegeven aan kredietinstellingen. Het doel van deze overdracht is om uw identiteit en kredietwaardigheid te controleren. PayPal kan uw gegevens ook aan derden verstrekken indien dit noodzakelijk is om aan contractuele verplichtingen te voldoen of indien de gegevens namens PayPal moeten worden verwerkt.

De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, punt b) AVG, aangezien de verwerking van de gegevens noodzakelijk is voor de betaling met PayPal en daarmee voor de uitvoering van de overeenkomst.

Het privacybeleid van PayPal kunt u nalezen op https://www.paypal.com/nl/webapps/mpp/ua/privacy-full/.

Betaling met creditcard

Verder bieden wij u de mogelijkheid om uw betalingen per creditcard te verrichten.

De verwerking van deze betaalmethode wordt afgehandeld via de betaalprovider Heidelpay GmbH. De invoer van uw betaalgegevens en de vergelijking van deze gegevens met de kredietinstelling gebeurt door de integratie via een iFrame rechtstreeks bij Heidelpay en er worden door ons geen betaalgegevens opgeslagen.

De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, punt b) AVG (uitvoering van een contractuele verbintenis)

6. Click and Collect

Wij bieden u de mogelijkheid om goederen in onze onlineshop te kopen en ze in een van onze filialen af te halen en te betalen. In het kader van Click and Collect worden uw naam en ordernummer in de vorm van een afleverbon aan het gekozen filiaal doorgegeven, zodat u kunt worden geïdentificeerd en de gekochte goederen aan u kunnen worden toegewezen. De rechtsgrondslag voor de in dit verband overgedragen gegevens is artikel 6, lid 1, punt b) AVG.

7. Gegevensverwerking voor promotionele doeleinden en prijsvragen

Als bestaande klant zullen wij uw e-mailadres gebruiken voor reclamedoeleinden voor onze eigen identieke of soortgelijke producten, indien u bij ons heeft besteld (artikel 7 van de UWG, de Duitse Wet tegen oneerlijke concurrentie; in Nederland de Wet oneerlijke handelspraktijken). U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van uw e-mailadres en / of postadres door ons voor reclamedoeleinden via de in de rubriek "Verantwoordelijke" genoemde contactgegevens of via service@bijou-brigitte.com. Vermeld als onderwerp "Bezwaar tegen reclame". Rechtsgrondslag voor deze verwerking is artikel 7, lid 3 van de UWG alsook artikel 6, lid 1, punt f) AVG. Ons belang om reclame behoeftegericht te adresseren, moet worden beschouwd als gerechtvaardigd in de zin van de genoemde bepaling.

Als u zich hebt ingeschreven voor deelname aan een wedstrijd, gebruiken wij de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt met het oog op uw deelname, de uitvoering en de verzending van prijsaankondigingen en prijzen. Rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6, lid 1, punt b) AVG. U verstrekt ons de gegevens op basis van de contractuele verbintenis (deelnemingsvoorwaarden) tussen u en Bijou Brigitte. Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan dienstverleners als onderdeel van het wedstrijdproces, bijvoorbeeld voor het verzenden van wedstrijdprijzen. Voor nadere informatie verwijzen wij u naar de desbetreffende wedstrijdbepalingen en -voorwaarden.

8. Newsletter

Als u zich voor een Newsletter aanmeldt, gebruiken wij uw e-mailadres voor toezending van de betreffende Newsletter, waarin wij u regelmatig over interessante onderwerpen informeren. De gerefereerde waren en diensten zijn in de toestemmingsverklaring benoemd. Voor toezending van de Newsletter moet alleen uw e-mailadres verplicht worden opgegeven. De opgave van overige, apart gemarkeerde gegevens is vrijwillig en wordt toegepast om u persoonlijk te kunnen benaderen. Wij gebruiken de door u bij de registratie opgegeven gegevens uitsluitend voor dat doel. Opgave van uw geboortedatum is noodzakelijk om te waarborgen dat u de minimumleeftijd van 16 jaar heeft bereikt 

Om te garanderen dat uw aanmelding voor de Newsletter correct geschiedt, d.w.z. om ongeautoriseerde aanmeldingen in de naam van derden te verhinderen, maken wij gebruik van de zogeheten double-opt-in procedure. Dat houdt in dat wij u na uw eerste aanmelding voor de Newsletter een bevestigingsmail naar het door u bij uw aanmelding opgegeven e-mailadres zenden, waarin wij u om bevestiging van de aanmelding verzoeken. Wanneer u uw aanmelding niet binnen 14 verwijderd bevestigt, wordt uw informatie geblokkeerd en na 30 verwijderd automatisch verwijderd. Na bevestiging van uw registratie slaan wij uw e-mailadres op ten behoeve van toezending van de Newsletter. Rechtsgrondslag hiervoor is uw toestemming conform art. 6 lid 1 zin 1 a AVG (DSGVO). 

In het kader van uw aanmelding voor de  Newsletter slaan wij tevens de aanmeldingsdatum en het tijdstip van uw aanmelding en uw bevestiging op. Doel van de opslag is dat wij op een later tijdstip in staat zijn om de aanmelding terug te traceren en te bewijzen en evt. een mogelijk misbruik van uw persoonsgegevens op te helderen. Rechtsgrondslag hiervoor is ons gerechtvaardigd belang zoals bedoeld in art. 6 lid 1 zin 1 f AVG (DSGVO), waarbij het gerechtvaardigd belang in de bewijsmogelijkheid van de aanmelding gelegen is. Indien u bezwaar wenst te maken tegen de opslag van de bovengenoemde gegevens, kunt u contact met ons opnemen via de in de rubriek "Verantwoordelijke" vermelde contactgegevens of datenschutz@bijou-brigitte.com. 

U kunt uw toestemming voor toezending van de Newsletter te allen tijde met werking voor de toekomst herroepen en de Newsletter opzeggen. De herroeping kunt u via aanklikken van de in elke Newsletter-e-mail beschikbaar gestelde link, of per e-mail aan [service@bijou-brigitte.com] danwel via een bericht aan het in de colofon vermelde contactadres kenbaar maken.

Wij geven uw gegevens door aan een externe dienstverlener in Offenbach am Main in Duitsland, die uw persoonsgegevens in onze opdracht verwerkt voor het verzenden van de nieuwsbrief. Met deze externe dienstverleners hebben wij orderverwerkingsovereenkomsten afgesloten. Op grond hiervan zijn de dienstverleners o.a. Verplicht, bij de verwerking van uw persoonsgerelateerde gegevens strenge regels na te leven, waaronder de verplichting, uw persoonsgerelateerde gegevens uitsluitend conform onze instructies en conform geldend recht te verwerken.

9. Links naar sociale netwerkdiensten

Onze website bevat links naar de sociale netwerkdiensten Facebook (Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA), Instagram (Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park, CA 94025, USA), Pinterest (Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA) alsmede naar het videoportaal Youtube (YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA).  De button van het desbetreffende sociale netwerk hebben wij als link in onze website geïntegreerd. 

Wanneer u onze website bezoekt en op de button van een van de sociale netwerkdiensten klikt, wordt u naar onze pagina bij de betreffende netwerkdienst verder geleid. Daarbij wordt uw informatie pas bij aanklikken van de betreffende button naar de betreffende pagina van het sociale netwerk verzonden. Wanneer u bij een van de sociale netwerkdiensten aangemeld en ingelogd bent, heeft u  bovendien de mogelijkheid om via aanklikken van de betreffende „Delen-button“ artikelen uit ons online assortiment met uw vrienden delen. Ook deze buttons werden door ons met behulp van een link op onze website geïntegreerd, zodat uw informatie pas bij aanklikken van de betreffende button wordt verzonden. Voordat de button wordt aangeklikt, kunnen de sociale netwerken geen informatie van u verzamelen.

10. Google Analytics

Wij gebruiken op onze website de webanalysedienst "Google Analytics", een webanalysedienst die wordt aangeboden door: Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001).

Google Analytics gebruikt zog. „cookies“, tekstbestanden, die op uw computer opgeslagen worden en die analyse van het gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website worden in de regel naar een server van Google in de VS gezonden en daar opgeslagen. Wij gebruiken Google Analytics uitsluitend met geactiveerde IP-anonimisering. Teneinde een geanonimiseerde verzameling van IP-adressen (zog. IP-masking) te garanderen, hebben wij voor deze website Google Analytics met de code „gat._anonymizeIp();“ uitgebreid. Dat houdt in dat uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere lidstaten van het verdrag van de Europese Economische Ruimte van te voren ingekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledig IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten gezonden en daar ingekort. 

Wij hebben met Google Inc. een overeenkomst overeenkomst inzake orderverwerking gesloten. Google verwerkt in opdracht van ons de door de geplaatste cookies gegenereerde informatie, om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de activiteiten op de webpagina's op te stellen en om verdere met het gebruik van de webpagina en het internetgebruik verbonden diensten aan de websiteproviders te leveren. Google is verplicht, het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres niet met andere gegevens van Google samen te voegen.

De rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6, lid 1, zin 1, punt a) AVG, mits u ons daarvoor toestemming heeft gegeven. Google verwerkt de gegevens gedeeltelijk ook in de VS. Voor de overdracht van gegevens naar de VS bestaat geen besluit van de EU-Commissie over een passend beschermingsniveau; de rechtsgrondslag voor de overdracht naar de VS is uw toestemming overeenkomstig artikel 49, lid 1, zin 1, punt a) AVG. U heeft de mogelijkheid om uw toestemming voor de verwerking en de overdracht naar derde landen te allen tijde in te trekken. Cookie- en tracking-instellingen opnieuw configureren. De rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming tot aan de herroeping wordt niet aangetast door uw herroeping. Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming van Google Analytics vindt u op www.google.com/analytics/terms/nl.html of op www.google.nl/intl/nl/policies/.

11. Google Maps

Op deze website maken wij gebruik van het aanbod van Google Maps, een dienst van Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, Fax: +353 (1) 436 1001 ("Google"). Hierdoor kunnen wij interactieve kaarten rechtstreeks op de website weergeven en kunt u de kaartfunctie gemakkelijk gebruiken.

Door het bezoek aan de website ontvangt Google informatie dat u de betreffende subpagina van onze website heeft opgeroepen. Bovendien worden de onder de punten "Oproepen van onze website" en "Cookies" van deze verklaring genoemde gegevens doorgegeven. Dit gebeurt onafhankelijk van het feit of Google een gebruikersaccount ter beschikking stelt, waarop u ingelogd bent, of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Als u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens rechtstreeks aan uw account toegewezen. Indien u de toewijzing aan uw profiel bij Google niet wenst, moet u uitloggen voordat u de knop activeert. Google slaat uw gegevens op als gebruiksprofielen en gebruikt ze voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en/of de doelgerichte vormgeving van de website. Een dergelijke evaluatie wordt met name uitgevoerd (zelfs voor gebruikers die niet zijn ingelogd) voor het aanbieden van gerichte reclame en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen. Om dit recht uit te oefenen moet u contact opnemen met Google. De rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6, lid 1, zin 1, punt a) AVG, mits u ons daarvoor toestemming heeft gegeven. Google verwerkt de gegevens gedeeltelijk ook in de VS. Voor de transfer van gegevens naar de VS bestaat geen besluit van de EU-Commissie over een passend beschermingsniveau; de rechtsgrondslag voor de overdracht naar de VS is uw toestemming overeenkomstig art. 49, lid 1, zin 1, punt a) AVG. U heeft de mogelijkheid om uw toestemming voor de verwerking en de overdracht naar derde landen te allen tijde in te trekken. Cookie en tracking-instellingen opnieuw configureren. De rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming tot aan de herroeping wordt niet aangetast door uw herroeping.

Meer informatie over het doel en de omvang van het verzamelen en verwerken van gegevens door Google is te vinden in het privacybeleid van Google. Daar krijgt u ook nadere informatie over uw rechten in dit verband en de mogelijkheden om uw privacy te beschermen: http://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy.

12. Facebook Pixel

Indien en voor zover u ons een daartoe strekkende toestemming heeft verstrekt, gebruiken binnen onze internetpresentatie de „Facebook-pixel“ van het sociale netwerk Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA.

Bij het gebruik van de „Facebook-pixel“ worden op onze pagina’s zog. telpixels geïntegreerd. Dit dient ertoe om bezoekers van onze website in het kader van hun bezoek aan het sociale netwerk interesse-gerelateerde reclames („Facebook ads“) te presenteren. Hiertoe worden op onze website onzichtbare telpixels geïntegreerd. Wanneer u onze webpagina;’s bezoekt, wordt via de telpixels tekens een directe verbinding tussen uw browser en de Facebook-server aangelegd. Facebook ontvangt daardoor o.a. van uw browser de informatie, dat door uw eindapparaat onze pagina werd opgeroepen. Als u Facebook-gebruiker bent, kan Facebook hierdoor het bezoek van onze pagina’s aan uw gebruikersaccount toewijzen. Wij wijzen u erop dat wij als provider van de pagina’s geen kennis van de content van de verzonden gegevens en hun gebruik door Facebook verkrijgen. Wij kunnen slechts selecteren, voor welke segmenten van Facebook-gebruikers (zoals leeftijd, interesses) onze reclame getoond moet worden. Door de pixel uit uw browser op te roepen, kan Facebook bovendien herkennen, of een Facebook-advertentie succesvol was, dus bijv. tot een online-aankoop heeft geleid. Op die manier kunnen wij de effectiviteit van de Facebook-advertentie voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden meten.

De rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6, lid 1, zin 1, punt a) AVG, mits u ons daarvoor toestemming heeft gegeven. Facebook verwerkt de gegevens gedeeltelijk ook in de VS. Voor de overdracht van gegevens naar de VS bestaat geen besluit van de EU-Commissie over een passend beschermingsniveau; de rechtsgrondslag voor de overdracht naar de VS is uw toestemming overeenkomstig artikel 49, lid 1, zin 1, punt a) AVG. U heeft de mogelijkheid om uw toestemming voor de verwerking en de overdracht naar derde landen te allen tijde in te trekken. Cookie en tracking-instellingen opnieuw configureren. De rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming tot aan de herroeping wordt niet aangetast door uw herroeping.

Nadere informatie over de verzameling en het gebruik van de gegevens door Facebook alsmede over uw desbetreffende rechten en mogelijkheden ter bescherming van uw privacy vindt u in de privacyverklaringen van Facebook op https://nl-nl.facebook.com/about/privacy/.

13. Google Remarketing

Wij gebruiken op onze websites de remarketing- of "soortgelijke doelgroepen"-functie van Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001 („Google“).

Met de Remarketing- of „Vergelijkbare doelgroepen“- functie van Google kunnen wij de bezoekers van onze webpagina’s doelgericht met reclame benaderen, door voor bezoekers van de webpagina's gepersonaliseerde, interesse-gerelateerde ads te plaatsen, wanneer dezen andere webpagina's in het Google Display-netwerk bezoeken. Voor uitvoering van de analyse van het webpagina- gebruik, die de basis voor de aanmaak van interesse-gerelateerde ads vormt, maakt Google gebruik van cookies. Er vindt geen opslag plaats van persoonsgerelateerde gegevens van de bezoekers van de webpagina. Bezoekt u daarna een andere webpagina in het Google Display-netwerk worden u reclames op het scherm ingelast, die met hoge waarschijnlijkheid gebaseerd zijn op eerder opgeroepen product- en informatiebereiken.

De rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6, lid 1, zin 1, punt a) AVG, mits u ons daarvoor toestemming heeft gegeven. Google verwerkt de gegevens gedeeltelijk ook in de VS. Voor de overdracht van gegevens naar de VS bestaat geen besluit van de EU-Commissie over een passend beschermingsniveau; de rechtsgrondslag voor de overdracht naar de VS is uw toestemming overeenkomstig artikel 49, lid 1, zin 1, punt a) AVG. U heeft de mogelijkheid om uw toestemming voor de verwerking en de overdracht naar derde landen te allen tijde in te trekken. Cookie en tracking-instellingen opnieuw configureren. De rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming tot aan de herroeping wordt niet aangetast door uw herroeping.

Verdere informatie over Google Remarketing en de Privacyverklaring van Google kunt u inzien op: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=nl.

14. Google Optimize

Wij gebruiken op onze websites de webanalyse- en optimimaliseringsdienst „Google Optimize“, een aanbod van Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001 („Google“).

''Google Optimize'' dient ertoe om de aantrekkelijkheid, de content en de gebruikersvriendelijkheid van onze website te verbeteren. Hierbij worden nieuwe functies en content in uiteenlopende varianten doorgespeeld aan onze gebruikers en het uiteenlopende gebruikersgedrag wordt statistisch geanalyseerd. Voor dit doel maakt "Google Optimize" gebruik van cookies, met behulp waarvan "Google" de informatie verwerkt die wordt gegenereerd over het gebruik van onze website door eindapparaten van gebruikers en toegangsgegevens voor het analyseren van het gebruik van de website. Tot de toegangsgegevens behoren met name het IP-adres, browserinformatie, de ervoor bezochte website, alsmede datum en tijdstip van de serveraanvraag. ''Google Optimize'' wordt gebruikt met de aanvulling ''anonymizeIp()''. Hierdoor worden IP-adressen in verkorte vorm verder verwerkt om een herleiding naar personen te bemoeilijken. Volgens ''Google'' worden de IP-adressen binnen de lidstaten van de Europese Unie vooraf ingekort.

De rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6, lid 1, zin 1, punt a) AVG, mits u ons daarvoor toestemming heeft gegeven. Google verwerkt de gegevens gedeeltelijk ook in de VS. Voor de transfer van gegevens naar de VS bestaat geen besluit van de EU-Commissie over een passend beschermingsniveau; de rechtsgrondslag voor de overdracht naar de VS is uw toestemming overeenkomstig art. 49, lid 1, zin 1, punt a) AVG. U heeft de mogelijkheid om uw toestemming voor de verwerking en de overdracht naar derde landen te allen tijde in te trekken. Cookie en tracking-instellingen opnieuw configureren. De rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming tot aan de herroeping wordt niet aangetast door uw herroeping.

Meer informatie over het doel en de omvang van het verzamelen en verwerken van gegevens door Google is te vinden in het privacybeleid van Google. Daar krijgt u ook nadere informatie over uw rechten in dit verband en de mogelijkheden om uw privacy te beschermen: http://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy.

IV. Hoe lang worden mijn gegevens opgeslagen?

In principe verwerken en bewaren wij uw gegevens voor de duur van onze contractuele relatie. Dit omvat ook de totstandkoming van een overeenkomst (precontractuele rechtsbetrekking).

De verwerking van uw overeenkomstig artikel II-8 opgeslagen persoonsgegevens ten behoeve van (directe) reclame en marktonderzoek eindigt uiterlijk met uw bezwaar of de beëindiging van de deelnemingsovereenkomst.

Bovendien zijn wij onderworpen aan diverse opslag- en documentatieverplichtingen, die onder meer voortvloeien uit het Duitse Wetboek van Koophandel (HGB) en het Duitse Belastingwetboek (AO). De daar genoemde termijnen voor opslag of documentatie zijn maximaal tien jaar na het einde van de contractuele relatie of de precontractuele rechtsbetrekking.

Daarnaast kunnen bijzondere wettelijke voorschriften een langere bewaartermijn voorschrijven, zoals de bewaring van bewijsmateriaal in het kader van de wettelijke verjaringstermijn. Volgens §§ 195 e.v. van het Duitse burgerlijk wetboek (BGB) bedraagt de normale verjaringstermijn drie jaar, maar kunnen ook verjaringstermijnen tot 30 jaar gelden.

V. Wie ontvangt mijn gegevens?

Binnen onze onderneming hebben alleen die afdelingen toegang tot uw gegevens, die deze voor de naleving van onze contractuele en wettelijke verplichtingen benodigen.

Wij geven principieel geen persoonsgerelateerde gegevens aan derden door. In het bijzonder zien wij af van commerciële doorgifte van uw gegevens aan derden. 

Doorgifte van uw persoonsgerelateerde gegevens aan derden geschiedt uitsluitend, indien en voor zover dit noodzakelijk is en uitsluitend voor de boven beschreven doeleinden. In dat geval worden uw persoonsgerelateerde gegevens in opdracht van ons door derden verwerkt. In het kader van de orderverwerking werden de orderverwerkers door ons zorgvuldig geselecteerd. Dezen zijn tegenover ons op grond van art. 28 AVG (DSGVO) tot een vertrouwelijke omgang met uw persoonsgerelateerde gegevens en inachtneming van de gegevensbescherming verplicht. Bovendien geschiedt de verwerking van uw persoonsgerelateerde gegevens uitsluitend conform de aanwijzingen van Bijou Brigitte.  Ter uitvoering van de zakelijke verbintenis met u zenden wij voor de volgende ondernemingsbereiken uw persoonsgegevens bijv. aan orderverwerkers: .ondersteuning/onderhoud van EDP-IT-toepassingen, archivering, kaartafwikkeling (debetkaarten/kredietkaarten), marketing, hosting-providers, leveringsdiensten, betalingsdiensten, website beheer-diensten, contractpartners.

Verdere gegevensontvangers kunnen openbare instanties (bijv. belastingkantoren, federale belastingdienst) zijn, indien een wettelijke verplichting tot doorgifte van uw gegevens bestaat. 

Gegevens die bij het bezoek aan het internetassortiment worden geprotocolleerd, worden alleen aan derden doorgegeven, indien en voor zover wij wettelijk of op grond van een gerechtelijke beslissing daartoe verplicht zijn, of de doorgifte in geval van aanvallen op de internetinfrastructuur van ons bedrijf  ten behoeve van rechts- -f strafvervolging noodzakelijk is. 

Verdere gegevensontvangers kunnen instanties zijn, waarvoor u uw toestemming voor gegevensverzameling heeft verstrekt.

VI. Worden gegevens naar een derde lang doorgezonden?

Een gegevensoverdracht naar landen buiten de EU resp. de EER vindt principieel niet plaats, tenzij zulks in deze Privacyverklaring uitdrukkelijk wordt genoemd.

VII. Welke gegevensbeschermingsrechten heb ik? 

Recht op informatie conform art. 15 AVG:
U heeft het recht bevestiging te krijgen over het feit of de u betreffende persoonsgegevens verwerkt worden; in dat geval heeft u het recht op informatie over deze persoonsgegevens en op de in art. 15 AVG afzonderlijk vermelde gegevens.

Recht op rectificatie van onjuiste persoonsgegevens of op vervollediging conform art. 16 AVG:
U heeft het recht onverwijld rectificatie van u betreffende onjuiste persoonsgegevens resp. vervollediging van onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen.

Recht op wissing ("recht op vergetelheid”) conform art. 17 AVG:
U heeft bovendien het recht te verlangen dat de u betreffende persoonsgegevens onverwijld gewist worden indien één van de in art. 17 AVG vermelde gronden van toepassing is, bijv. wanneer de gegevens voor de beoogde doeleinden niet meer nodig zijn.

Recht op beperking van de verwerking conform art. 18 AVG:
U heeft het recht de beperking van de verwerking te verkrijgen, als aan één van de in art. 18 AVG vermelde oorwaarden is voldaan, bijv. als u bezwaar maakt conform art. 21 AVG tegen de verwerking, gedurende een eventuele controle of onze gerechtvaardigde belangen zwaarder wegen dan die van u.

Recht op bezwaar tegen de verwerking conform art. 21 AVG:
Als gegevens op basis van art. 6, lid 1, punt 1 f verzameld worden (gegevensverwerking voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen), heeft u het recht om redenen op basis van uw bijzondere situatie op elk moment klacht in te dienen tegen de verwerking. Wij verwerken de persoonsgegevens dan niet meer, tenzij er aantoonbaar dwingende gerechtvaardigde gronden bestaan voor de verwerking, die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens conform art. 20 AVG:
In bepaalde gevallen, die in art. 20 AVG afzonderlijk worden vermeld, heeft u het recht de u betreffende persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen resp. het doorgeven van deze gegevens aan derden te verlangen.

Recht op herroeping van uw verstrekte toestemming conform art. 7, lid 3, punt 1 AVG:
U heeft het recht uw verstrekte toestemming te allen tijde voor de toekomst te herroepen, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de herroeping daarvan.

Recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit conform art. 77 AVG:
Conform art. 77 AVG heeft u het recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit indien u van mening bent dat de verwerking van u betreffende persoonsgegevens inbreuk maakt op de bepalingen inzake gegevensbescherming. Het recht om klacht in te dienen kan met name uitgeoefend worden bij een toezichthoudende autoriteit in de lidstaat waar u gewoonlijk verblijft, u uw werkplek heeft of waar de beweerde inbreuk is begaan. 

Indien u uw recht op herroeping of bezwaar wilt doen gelden, volstaat een e-mail naar service@bijou-brigitte.com.

VIII. Bestaat een verplichting tot beschikbaarstelling van gegevens?

U hoeft ons alleen die persoonsgegevens te verstrekken die nodig zijn voor de verwerking en uitvoering van een overeenkomst. Er is geen andere verplichting om persoonsgegevens te verstrekken.

IX. Vindt een geautomatiseerde individuele beslissing inclusief profiling plaats?

Voor het aangaan en uitvoeren van de zakelijke relatie gebruiken wij principieel geen automatische besluitvorming of profiling overeenkomstig art. 22 alinea 1 en alinea 4 AVG.

X. Wijziging van de Privacyverklaring

Bijou Brigitte behoudt zich het recht voor, deze Privacyverklaring met inachtneming van de relevante bepalingen van de gegevensbeschermingswetgeving te wijzigen. De actuele versie vindt  op deze plaats of op een andere, gemakkelijke vindbare plaats op onze webpagina. 

Stand mei 2021

U verlaat onze website

Houd er rekening mee dat de volgende link een website opent voor de inhoud waarvan wij niet verantwoordelijk zijn.

Ja, ik wil de website verlaten
Nee Ik wil op de website blijven
Verander land

Activeer de „functionele cookies“ in de privacyinstellingen om het verlanglijstje te kunnen gebruiken als u afgemeld bent.

Verder winkelen
Hartelijk dank voor uw aanmelding

Binnenkort ontvangt u een e-mail met een bevestigingslink. Na een succesvolle bevestiging ontvangt u uw tegoedboncode in een andere e-mail. Om te waarborgen dat u onze mails daadwerkelijk ontvangt, raden wij u aan ons e-mailadres in uw adresboek op te slaan: news@bijou-brigitte.newsletter.service.eu Wij wensen u veel plezier met onze nieuwsbrieven. Het team van Bijou Brigitte

De aanmelding was niet succesvol!

Hartelijk dank voor uw interesse aan onze nieuwsbrief. Helaas is deze e-mail reeds geregistreerd.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief & secure 25% korting!
Privacyverklaring
privacyverklaring     Imprint
Op onze website worden cookies en andere functies gebruikt, waarmee informatie over gebruikersapparatuur en persoonsgegevens van onze gebruikers worden verwerkt. Enkele daarvan zijn strikt noodzakelijk, terwijl andere uitsluitend dienen voor functionele doeleinden, statistische analyse en marketing.
Lees verder...
Noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn nodig om onze website te kunnen gebruiken. Details
Functionele cookies
Deze cookies bieden u extra functies, zoals het verlanglijstje of de valutakeuze. Details
Marketing en analyse
Deze cookies/diensten worden gebruikt om geanonimiseerde gegevens te verzamelen voor statistieken en analyses, die als basis dienen om de inhoud van onze website, de functies van onze webshop en onze marketingactiviteiten te optimaliseren.
Terug
Hierbij worden ook gegevens doorgegeven aan derden en bij derden verwerkt. Informatie over de afzonderlijke functies, de ontvangers van de gegevens, de verwerking in de VS en de opslagduur vindt u onder ''Overige informatie''. Deze toestemming is vrijwillig en niet noodzakelijk voor het gebruik van onze website en kan te allen tijde in de toekomst onder ''Privacyinstellingen'' worden herroepen. De toestemming geldt, totdat deze herroepen wordt. Hierna kunt u met een klik toestemming geven voor alle functies of uw selectie.
Aanbieder: Bijou Brigitte modische Accessoires AG (privacyvoorwaarden)
Aanbieder: Bijou Brigitte modische Accessoires AG (privacyvoorwaarden)

Noodzakelijke cookies:
Deze cookies zijn noodzakelijk voor het gebruik van onze website.

Naam: CONSENT
Doel: Slaat de toestemming van de gebruiker voor het plaatsen van cookies op de huidige domeinadressen op.
Opslagduur: 17 jaar

Naam: NID
Doel: Deze Google-cookie slaat informatie op over de gebruikersinstellingen en -informatie ten behoeve van Google Maps.
Opslagduur: 6 maanden

Naam: cookieDeclined
Doel: Aanduiding dat er geen cookies (met uitzondering van de noodzakelijke cookies) mogen worden geplaatst
Opslagduur: Session

Naam: Session
Doel: Koppelen van de activiteiten aan een afzonderlijke browsersessie
Opslagduur: Session

Name: __csrf_token-1
Doel: Beschermen van de sessie tegen misbruik, door het koppelen van de formuliergegevens aan de gebruikerssessie.
Opslagduur: Session

Name: apay-session-set
Doel: AmazonPay: Deze cookie wordt gebruikt in combinatie met het betalingsvenster. - De cookie is noodzakelijk voor veilige transacties op de webpagina.
Opslagduur: 12 maanden

Naam: BBExitIntent
Doel: Geheugen, dat Exit Intent is weergegeven.
Opslagduur: 1 maand

Aanbieder: Bijou Brigitte modische Accessoires AG (privacyvoorwaarden)

Functionele cookies:
Deze cookies stellen extra functies, zoals de verlanglijst of de valutakeuze, voor u ter beschikking. Bepaalde functies, zoals bijv. de filiaalzoeker, dienen om content (bijv. kaarten) die op andere websites (Google Maps) openbaar is gemaakt, ook op onze website te tonen en weer te geven.

Google Maps
Ontvanger: Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001).

Wij hebben de externe kaartdienst ''Google Maps'' van ''Google'' in onze website geïntegreerd. ''Google Maps'' maakt een comfortabel gebruik van de kaartfunctie op onze website mogelijk. Bij het gebruik van de kaartfunctie wordt ook informatie verwerkt die op de gebruikersapparatuur wordt opgeslagen. Door het bezoek aan de website ontvangt ''Google'' informatie dat de gebruiker de betreffende onderkant van onze website heeft opgeroepen. Bovendien worden toegangsgegevens, zoals bijvoorbeeld het IP-adres, browserinformatie, de ervoor bezochte website, alsmede datum en tijdstip van de serveraanvraag aan ''Google'' doorgegeven. Dit geschiedt onafhankelijk van het feit of ''Google'' een gebruikersaccount ter beschikking stelt, waarop de gebruikers zijn ingelogd, of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Wanneer gebruikers zijn ingelogd bij ''Google'' worden de gebruikersgegevens direct aan het betreffende Google-account gekoppeld. ''Google'' slaat de verkregen gebruikersgegevens als gebruikersprofielen op en verwerkt deze onafhankelijk van het beschikbaar zijn van een gebruikersaccount bij ''Google'' voor eigen doeleinden met betrekking tot statische analyse en online marketing. Overdracht naar derde landen: De toestemming voor Google Maps omvat ook de toestemming voor een eventuele overdracht van gegevens naar de VS, die niet beschikken over een passend beschermingsniveau ten aanzien van persoonsgegevens en geen passende garanties bieden (ontbrekende uitoefeningsmogelijkheid van rechten betrokkenen, ontbrekende beroepsmogelijkheden°en mogelijke, disproportionele toegang overheidsinstellingen tot de gebruikersgegevens). Voor het gebruik van ''Google Maps'' is overdracht naar derde landen een vereiste. Wanneer u niet akkoord gaat met de overdracht naar derde landen, kunt u geen gebruik maken van deze pagina.

Naam: 1P_JAR Cookie
Doel: Deze Google-cookie wordt ingezet voor de optimalisatie van reclame, zodat de gebruiker relevante advertenties ontvangt, om berichten voor campagneprestaties te verbeteren of om te voorkomen dat een gebruiker meermaals dezelfde advertenties ziet.
Opslagduur: 1 maand

Naam: ANID
Doel: Deze Google-cookie wordt gebruikt voor de identificatie van de gebruiker om doelgericht reclame te maken
Opslagduur: 13 maanden

Naam: allowCookie
Doel: Aanduiding dat er cookies mogen worden geplaatst.
Opslagduur: 6 maanden

Naam: sq_uv
Doel: Meting aantal gebruikers
Opslagduur: Session

Naam: sq_lg
Doel: Meting van geleverde talen
Opslagduur: 12 maanden

Naam: sq_d
Doel: Meting aantal paginaweergaven
Opslagduur: 5 dagen

Naam: sq_tr_str
Doel: Koppelen van Stream View aan Conversion
Opslagduur: 5 dagen

Google Tag Manager
Met de Google Tag Manager integreren wij analyse-, tracking- en marketingtools voor de bovengenoemde doeleinden. Details
Aanbieder: Google LLC (VS) of Google Ireland Limited (Ierland, EU) (privacyvoorwaarden)

Google Analytics (Doel: analyse van het websitegebruik)
Ontvanger: Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001).

Functioneringswijze: De webanalysedienst ''Google Analytics'' gebruikt technologieën als ''cookies'', ''trackingpixels'' en ''device fingerprinting'', om inzicht te krijgen in een bepaald gebruikersgedrag op websites. Hierbij wordt ook informatie verwerkt, die op de gebruikersapparatuur wordt opgeslagen. Met behulp van in websites geïntegreerde ''trackingpixels'' en de op de gebruikersapparatuur geplaatste ''cookies'' verwerkt ''Google'' de via gebruikersapparatuur verkregen informatie over het gebruik van onze website - bijv. het oproepen van een bepaalde website - en toegangsgegevens voor statistische analyse van het websitegebruik. Tot de toegangsgegevens behoren met name het IP-adres, browserinformatie, de ervoor bezochte website, alsmede datum en tijdstip van de serveraanvraag. ''Google Analytics'' wordt gebruikt met de aanvulling ''anonymizeIp()''. Hierdoor worden IP-adressen in verkorte vorm verder verwerkt om een herleiding naar personen te bemoeilijken. Volgens ''Google'' worden de IP-adressen binnen de lidstaten van de Europese Unie vooraf ingekort. Overdracht naar derde landen: De toestemming voor Google Analytics omvat ook de toestemming voor een eventuele overdracht van gegevens naar de VS, die niet beschikken over een passend beschermingsniveau ten aanzien van persoonsgegevens en geen passende garanties bieden (ontbrekende uitoefeningsmogelijkheid van rechten betrokkenen, ontbrekende beroepsmogelijkheden en mogelijke, disproportionele toegang overheidsinstellingen tot de gebruikersgegevens). Voor het gebruik van Google Analytics is overdracht naar derde landen een vereiste. Wanneer u niet akkoord gaat met de overdracht naar derde landen, dient u de selectie voor Google Analytics ongedaan te maken.
Opslagduur: maximaal 24 maanden


Google Ads Remarketing (Doel: gepersonaliseerde reclame)
Ontvanger: Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland en Google, LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA

Functioneringswijze: De marketingtool ''Google Ads'' gebruikt technologieën als ''cookies'', ''trackingpixels'' en ''device fingerprinting'', om relevantie advertenties voor gebruikers te beheren en de berichten voor campagneprestaties te verbeteren. Met behulp van ''Google Ads'' kunnen gepersonaliseerde advertenties worden weergegeven in de zoekresultaten. Hierbij wordt ook informatie verwerkt, die op de gebruikersapparatuur is opgeslagen. De online marketingtool ''Google Ads'' wordt gebruikt met de functie ''dynamische remarketing''. Hierbij gaat het op een proces, waarmee de gebruiker opnieuw kan worden aangesproken. Met de functie ''dynamische remarketing'' kunnen gebruikers van websites op andere websites binnen het Google reclamenetwerk (in Google Zoeken of op ''You Tube'', zgn. ''Google advertenties'' of op andere websites) worden herkend en gepersonaliseerde advertenties worden getoond. De advertentie kunnen betrekking hebben op producten en diensten die de gebruiker al op onze website heeft bekeken. Hiervoor wordt de interactie van de gebruiker op onze website geanalyseerd, bijv. in welke aanbiedingen de gebruiker geïnteresseerd is, om gebruikers ook na het bezoek aan onze website op andere pagina's doelgerichte advertenties te tonen. Wanneer de gebruiker onze website bezoekt wordt er door ''Google Ads'' een ''cookie'' op de gebruikersapparatuur opgeslagen. Met behulp van ''cookies'' en ''trackingpixels'' verwerkt Google de via de gebruikersapparatuur verkregen informatie over het gebruik van onze website en interacties met onze website alsmede toegangsgegevens, met name het IP-adres, browserinformatie, de ervoor bezochte website, alsmede datum en tijdstip van de serveraanvraag, met het doel gepersonaliseerde advertenties te tonen en te analyseren. Voor dit doel kan er ook worden vastgesteld of er verschillende apparaten tot u of uw huishouden behoren. Voor zover gebruikers bij een dienst van Google geregistreerd zijn, kan Google het bezoek aan het gebruikersaccount koppelen en applicatieonafhankelijke gebruikersprofielen maken en analyseren. Overdracht naar derde landen: De toestemming voor Google Ads Remarketing omvat ook de toestemming voor een eventuele overdracht van gegevens naar de VS, die niet beschikken over een passend beschermingsniveau ten aanzien van persoonsgegevens en geen passende garanties bieden (ontbrekende uitoefeningsmogelijkheid van rechten betrokkenen, ontbrekende beroepsmogelijkheden en mogelijke, disproportionele toegang overheidsinstellingen tot de gebruikersgegevens). Voor het gebruik van Google Ads Remarketing is overdracht naar derde landen een vereiste. Wanneer u niet akkoord gaat met de overdracht naar derde landen, dient u de selectie voor Google Ads Remarketing ongedaan te maken.
Opslagduur: maximaal 24 maanden

Google Ads Conversion (Doel: meting bereik)
Ontvanger: Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland en Google, LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA

''Google Ads'' wordt ook gebruikt met de functie ''conversie'', om met behulp van marketingmiddelen (voorheen zog. ''Google AdWords'') op externe websites op onze aantrekkelijke aanbiedingen opmerkzaam te maken. Wij kunnen in relatie tot de gegevens van de marketingcampagnes analyseren hoe succesvol de afzonderlijke marketingmaatregelen zijn. Deze marketingmiddelen worden door Google uitgeleverd via zogenaamde ''Ad Servers''. Hiervoor gebruiken wij ''Ad Server-cookies'', waarmee bepaalde parameters voor het meten van het bereik - bijv. door het tonen van de advertenties, duur van het bekijken of het klikken door de gebruiker - kunnen worden gemeten. Hierbij wordt ook informatie verwerkt, die op de gebruikersapparatuur is opgeslagen. Wanneer de gebruiker via een Google advertentie op onze website terecht komt, wordt er door ''Google Ads'' een ''cookie'' op de gebruikersapparatuur opgeslagen. Met behulp van ''cookies'' en ''trackingpixels'' verwerkt Google de via de gebruikersapparatuur verkregen informatie over interactie met onze marketingmiddelen (oproep van een bepaalde internetpagina of de klik op een marketingmiddel), alsmede toegangsgegevens, met name het IP-adres, browserinformatie, de ervoor bezochte website, alsmede datum en tijdstip van de serveraanvraag, met het doel om het meten van het bereik van onze advertenties te analyseren en te visualiseren. Voor deze doelen kan er ook worden vastgesteld of er verschillende apparaten tot u of uw huishouden behoren. Door de gebruikte marketingtools brengt de browser van de gebruiker automatisch een rechtstreekse verbinding met de server van Google tot stand. Voor zover gebruikers bij een dienst van Google geregistreerd zijn, kan Google het bezoek aan het gebruikersaccount koppelen en applicatieonafhankelijke gebruikersprofielen maken en analyseren. Overdracht naar derde landen: De toestemming voor Google Ads Conversion omvat ook de toestemming voor een eventuele overdracht van gegevens naar de VS, zonder passend beschermingsniveau van persoonsgegevens en zonder geschikte garanties (ontbrekende uitoefeningsmogelijkheid van rechten betrokkenen, ontbrekende beroepsmogelijkheden en mogelijke, disproportionele toegang overheidsinstellingen tot de gebruikersgegevens). Voor het gebruik van Google Ads Remarketing is overdracht naar derde landen een vereiste. Wanneer u niet akkoord gaat met de overdracht naar derde landen, dient u de selectie voor Google Ads Conversion ongedaan te maken.
Opslagduur: maximaal 24 maanden


Google Optimize (Doel: meting bereik)
Ontvanger: Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland en Google, LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA

Wij gebruiken de webanalyse- en optimaliseringsdienst ''Google Optimize'' om de aantrekkelijkheid van de content en de gebruikersvriendelijkheid van onze website te verbeteren. Hierbij worden nieuwe functies en content in uiteenlopende varianten doorgespeeld aan onze gebruikers en het uiteenlopende gebruikersgedrag wordt statistisch geanalyseerd. Hiervoor gebruikt ''Google Optimize'' cookies, waarmee ''Google'' de via gebruikersapparatuur verkregen informatie over het gebruik van onze website en toegangsgegevens voor analysedoeleinden van het websitegebruik verwerkt. Tot de toegangsgegevens behoren met name het IP-adres, browserinformatie, de ervoor bezochte website, alsmede datum en tijdstip van de serveraanvraag. ''Google Optimize'' wordt gebruikt met de aanvulling ''anonymizeIp()''. Hierdoor worden IP-adressen in verkorte vorm verder verwerkt om een herleiding naar personen te bemoeilijken. Volgens ''Google'' worden de IP-adressen binnen de lidstaten van de Europese Unie vooraf ingekort. Overdracht naar derde landen: De toestemming voor Google Optimize omvat ook de toestemming voor een eventuele overdracht van gegevens naar de VS, die niet beschikken over een passend beschermingsniveau ten aanzien van persoonsgegevens en geen passende garanties bieden (ontbrekende uitoefeningsmogelijkheid van rechten betrokkenen, ontbrekende beroepsmogelijkheden en mogelijke, disproportionele toegang overheidsinstellingen tot de gebruikersgegevens). Voor het gebruik van Google Optimize is overdracht naar derde landen een vereiste. Wanneer u niet akkoord gaat met de overdracht naar derde landen, dient u de selectie voor Google Optimize ongedaan te maken. Opslagduur: maximaal 24 maanden


Facebook Custom Audiences (Doel: gepersonaliseerde advertenties)
Ontvanger: Facebook Ireland Ltd.,4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland; Facebook, Inc. 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025 USA

Functioneringswijze: De online marketingtool ''Website Custom Audiences'' van Facebook verzamelt via technologieën als ''trackingpixels'' (''Facebook pixels''), ''cookies'' en ''device fingerprinting'' informatie over het gebruikersgedrag op onze website. Hierdoor kunnen gebruikers van de website en gebruikers van Facebook, die tot een vergelijkbare doelgroep behoren, in het kader van het bezoek aan de sociale netwerken Facebook en ''Instagram'' apparatuuronafhankelijk gepersonaliseerde advertenties (''Facebook-Ads'') worden getoond. Met behulp van de ''Facebook pixels'' - (kleine grafieken die tegelijkertijd in onze website zijn geïntegreerd en die automatisch worden geladen bij het oproepen van onze website en zo het volgen van het gebruikersgedrag mogelijk maken) - alsmede ''cookies'' brengt de browser van gebruikers automatisch een rechtstreekse verbinding met de Facebook-server tot stand. Door de integratie van de ''Facebook pixels'' verwerkt Facebook de met behulp van ''cookies'' via het gebruikersapparaat verkregen informatie over het gebruik van onze website - bijv. dat een bepaalde website is opgeroepen - en verwerkt toegangsgegevens, met name het IP-adres, browserinformatie, de ervoor bezochte website, het ''Facebook-ID'', alsmede datum en tijdstip van de serveraanvraag, met als doel het tonen van gepersonaliseerde advertenties. Voor dit doel kan er ook worden vastgesteld of er verschillende apparaten tot u of uw huishouden behoren. Voor zover gebruikers bij een dienst van Facebook geregistreerd zijn, kan Facebook het bezoek aan het gebruikersaccount koppelen en applicatieonafhankelijke gebruikersprofielen maken en analyseren. Overdracht naar derde landen: De toestemming voor ''Facebook Custom Audience'' omvat ook de toestemming voor een eventuele overdracht van gegevens naar derde landen, met name de VS, zonder passend beschermingsniveau van persoonsgegevens en zonder geschikte garanties (ontbrekende uitoefeningsmogelijkheid van rechten betrokkenen, ontbrekende beroepsmogelijkheden en mogelijke, disproportionele toegang overheidsinstellingen tot de gebruikersgegevens). Voor het gebruik van ''Facebook Custom Audience'' is overdracht naar derde landen een vereiste. Wanneer u niet akkoord gaat met de overdracht naar derde landen, dient u de selectie voor ''Facebook Custom Audience'' ongedaan te maken. Opslagduur: maximaal 24 maanden. Cookie informatie: fr / _fbp / atdmt

Facebook Analytics (Doel: statistische analyse en meting bereik)
Ontvanger: Facebook Ireland Ltd.,4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland; Facebook, Inc. 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025 USA

Functioneringswijze: De webanalysedienst ''Facebook Analytics'' van Facebook gebruikt technologieën als ''trackingpixels'' (''Facebook pixels'') ''cookies'' en ''device fingerprinting'' om informatie van gebruikersapparatuur te verwerken. De gegevensverwerking heeft als doel het analyseren van het gebruik van onze website en internetpresentaties, bijv. in de sociale netwerken Facebook en ''Instagram'', de door de gebruiker uitgevoerde interactie op onze website en internetpresentaties, alsmede meting van het bereik van onze advertenties. Voor dit doel kan er ook worden vastgesteld of er verschillende apparaten tot u of uw huishouden behoren. Met behulp van de ''Facebook pixels'' - kleine grafieken die tegelijkertijd in onze website zijn geïntegreerd en die automatisch worden geladen bij het oproepen van onze website en zo het volgen van het gebruikersgedrag mogelijk maken - alsmede ''cookies'' brengt de browser van gebruikers automatisch een rechtstreekse verbinding met de Facebook-server tot stand. Door de integratie van de ''Facebook pixels'' verwerkt Facebook de met behulp van ''cookies'' via het gebruikersapparaat verkregen informatie over het gebruik van onze website - bijv. dat een bepaalde website is opgeroepen - en verwerkt toegangsgegevens, met name uw IP-adres, browserinformatie, de ervoor bezochte website, het ''Facebook-ID'', alsmede datum en tijdstip van de serveraanvraag, voor de genoemde doeleinden. Voor zover gebruikers bij een dienst van Facebook geregistreerd zijn, kan Facebook het bezoek aan het gebruikersaccount koppelen en applicatieonafhankelijke gebruikersprofielen maken en analyseren. Overdracht naar derde landen: De toestemming voor ''Facebook Analytics'' omvat ook de toestemming voor een eventuele overdracht van gegevens naar derde landen, met name de VS, die niet beschikken over een passend beschermingsniveau ten aanzien van persoonsgegevens en geen passende garanties bieden (ontbrekende uitoefeningsmogelijkheid van rechten betrokkenen, ontbrekende beroepsmogelijkheden en mogelijke, disproportionele toegang overheidsinstellingen tot de gebruikersgegevens). Voor het gebruik van ''Facebook Analytics'' is overdracht naar derde landen een vereiste. Wanneer u niet akkoord gaat met de overdracht naar derde landen, dient u de selectie voor ''Facebook Analytics'' ongedaan te maken. Opslagduur: maximaal 24 maanden. Cookie informatie: fr / _fbp

Squarelovin (Doel: meting bereik)
Ontvanger: Anchor Media GmbH Budapester Straße 45, 20359 Hamburg.

Functioneringswijze: De Squarelovin-toepassing ''Social Commerce'' wordt gebruikt op ons Instagram-account en is gekoppeld aan onze website. Concreet analyseert Squarelovin het gebruikersgedrag op ons Instagram-account en analyseert welke content vervolgens tot de aankoop van onze producten leidt.
Opslagduur: maximaal 24 maanden