SALE SALE SALE  Nu shoppen

Herroepingsrecht

U hebt het recht om deze overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen.
De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag, waarop u of een door u belaste persoon die niet de transporteur is, de goederen in bezit heeft genomen.

Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht, dient u ons door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een per post verzonden brief, telefax of e-mail) te informeren over uw besluit om deze overeenkomst in te trekken.

De herroeping dient te worden geadresseerd aan:


Bijou Brigitte modische Accessoires AG
Online-Shop
Poppenbütteler Bogen 1
22399 Hamburg, Deutschland
Fax: +49 (0) 40 / 60 609 3434 

E-mail: online-shop@bijou-brigitte.com

U kunt het bijgevoegde voorbeeld-herroepingsformulier of een andere duidelijke verklaring naar ons opsturen, of deze op onze website (www.bijou-brigitte.com) invullen en verzenden. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt, dan ontvangt u van ons direct (bijv. via e-mail) een bevestiging van de ontvangst van de betreffende herroeping.

Voor de naleving van het herroepingsrecht is het voldoende, dat u het bericht betreffende de gebruikmaking van het herroepingsrecht voor afloop van de herroepingstermijn verzendt.

Gevolgen van de herroeping

Als u deze overeenkomst herroept, zijn wij verplicht om alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit een door u gekozen, andere soort levering dan de door ons aangeboden, voordeligste standaardlevering), onmiddellijk en ten laatste binnen veertien dagen terug te betalen, gerekend vanaf de dag, waarop het het bericht over de herroeping van deze overeenkomst door ons is ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie hebt gekozen, tenzij uitdrukkelijk met u iets anders is overeengekomen; er worden in geen geval kosten aan u berekend voor deze terugbetaling. Wij kunnen de terugbetaling weigeren tot de goederen weer door ons zijn ontvangen of tot u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt geretourneerd, al naar gelang wat eerder plaatsvindt.

U dient de goederen onmiddellijk en in elk geval ten laatste binnen veertien dagen vanaf de dag waarop u ons de herroeping van deze overeenkomst kenbaar maakte, aan ons terug te zenden of over te dragen. Deze termijn wordt aangehouden als u de goederen voor het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt. De directe kosten voor de retourzending van de goederen zijn voor uw rekening. U bent alleen aansprakelijk voor het compenseren van eventueel waardeverlies, als dit waardeverlies tot een voor de controle van de gesteldheid, eigenschappen en functionaliteit van de goederen niet noodzakelijke hantering is te herleiden.

Herroepingsformulier open/print PDF (PDF / 83 KB)

Einde van de herroepingsinformatie

U verlaat onze website

Houd er rekening mee dat de volgende link een website opent voor de inhoud waarvan wij niet verantwoordelijk zijn.

Ja, ik wil de website verlaten
Nee Ik wil op de website blijven