Gegevensbescherming en veiligheid

De bescherming van uw privacy bij het gebruik van onze website is belangrijk voor ons. Daarom willen wij u informeren over de details van onze gegevensbescherming, die overeenstemt met het „Bundesdatenschutzgesetz“ (BDSG) en het „Telemediengezetz“(TMG).

 

Persoonlijke gegevens
Persoonlijke gegevens worden alleen verzameld, wanneer u deze uit eigen beweging aan ons verstrekt. Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het afhandelen van uw bestelling/online reservering, creëren en onderhouden van uw met een wachtwoord beschermde klantenaccount (“Mijn account”), voor de nieuwsbrief-registratie, voor het creëren van analyses voor eigen marketingdoeleinden of voor de deelname aan online-prijsspellen gevraagd en gebruikt.
Wij geven bij bestellingen en informatie-aanvragen eventueel uw persoonsgebonden gegevens binnen het bedrijf en aan derden verder, die voor ons resp. in onze naam in het kader van de opdrachtafhandeling dienstverleningen aanbieden (bijv. kredietkaart-bedrijven, financiële instellingen, transportbedrijven).

De ingevoerde data worden vanzelfsprekend vertrouwelijk behandeld en niet aan onbevoegde derden doorgegeven. Bij het verwerken van de gegevens worden uw bescherming verdienende belangen volgens de wettelijke bepalingen in acht genomen.

U kunt te allen tijde informatie krijgen over de door ons van u opgeslagen gegevens. Ook zijn wij verplicht, op aanvraag, de over u opgeslagen gegevens te corrigeren, blokkeren of wissen. In geval van vragen kunt u terecht bij onze Toezichthouder voor gegevensbescherming. De contactmogelijkheden worden hierna genoemd:

Toezichthouder voor gegevensbescherming
Bijou Brigitte modische Accessoires AG
Poppenbütteler Bogen 1, 22399 Hamburg, Deutschland
E-Mail: datenschutz@bijou-brigitte.com
Tel.: +49 - (0) 40 / 60 609 0, Fax: +49 - (0) 40 / 602 64 09
Ma.-Do. 7.30 - 16.30 urr, Vr. 7.30 - 12.00 uur

 

Anonieme gegevensverzameling
U kunt onze website in principe bezoeken, zonder ons mee te delen, wie u bent. Wij zien alleen de naam van uw Internet Service Provider, de website van waaruit u ons bezoekt en die websites die u bij ons bezoekt. Deze informatie wordt voor statistische doeleinden benut. U blijft als individuele gebruiker hierbij anoniem.

In het geval van een serviceaanvraag (bijv. productaanvraag, bezwaar, suggesties, mededelingen) aan online-shop@bijou-brigitte.com bent u vrij, dit zonder opgave van uw naam te doen. Enkel uw e-mailadres is ons bekend. Dit wordt voor geen ander doel gebruikt. De inhoud van uw mededeling wordt door de betreffende medewerker direct verwerkt. Wij hechten veel waarde aan de service-mededelingen en gebruiken deze met het doel, onze producten en dienstverleningen te verbeteren en te optimaliseren.

 

Cookies
Het overbrengen van „Cookies“ op uw computer vindt plaats.
Een cookie is een klein bestand, dat door ons naar uw computer wordt overgebracht wanneer u op onze website surft. Een cookie kan alleen informatie bevatten die wij zelf aan uw computer sturen – privé gegevens kunnen daarmee niet uitgelezen worden. Wanneer u de cookies op onze site accepteert, hebben wij geen toegang tot uw persoonlijke informatie, maar met behulp van de cookies kunnen wij uw computer identificeren.
Wij maken gebruik van „sessiegerelateerde“cookies. Deze blijven niet op uw computer. Verlaat u onze sites, dan wordt ook het tijdelijke cookie verwijderd. Met behulp van de verzamelde informatie kunnen wij gebruikerspatronen en structuren van onze website analyseren. Op deze wijze kunnen wij onze website steeds verder verbeteren, doordat we de inhoud of de personalisering verbeteren en het gebruik eenvoudiger maken.
De meeste browsers accepteren cookies standaard. U kunt in de veiligheidsinstellingen tijdelijke en opgeslagen cookies onafhankelijk van elkaar toestaan of blokkeren. Wanneer u cookies deactiveert, zullen onder bepaalde omstandigheden bepaalde eigenschappen niet beschikbaar zijn, en enkele sites worden mogelijk niet goed getoond.
Om ons winkelmandje en het notitieblad te kunnen gebruiken moeten tijdelijke cookies worden toegestaan!

 

Technische standaards
De Bijou Brigitte Online-Shop maakt gebruik van veilige gegevensoverdracht met een zogenaamde „Secure Socket Layer“ (SSL-overdracht) in combinatie met een 256-bit versleuteling om de klantgegevens te verwerken. Alle met deze methode overgedragen informatie wordt versleuteld, voordat deze aan onze server wordt verzonden. Op deze manier kunnen de gegevens tijdens de overdracht via internet niet door onbevoegden ingezien worden.
Deze techniek biedt de grootste veiligheid en wordt ook door banken voor de gegevensbeveiliging bij het online bankieren gebruikt. U kunt zien dat de gegevens versleuteld worden aan de weergave van een gesloten slot (symbool) in de onderste statusregel van de browser.

 

Veiligheid bij het betalingsverkeer
De Bijou Brigitte Online-Shop biedt de mogelijkheid van betalen door vooruitbetaling/overschrijving, creditcard (MasterCard/VISA), Paypal en iDeal aan. Alle betalingsmogelijkheden zijn door de bovengenoemde veiligheidsstandaarden uitgebreid beschermd.
Omdat u uw bankgegevens (los van de betalingswijze) direct op de beschermde internetsite van uw bank invoert, worden deze niet in onze Online-Shop opgeslagen.

 

Kansspellen 
Bij de deelname aan onze online-prijsspellen vragen wij naar uw e-mailadres resp. naar uw naam en adres. Alleen op deze manier kunt u deelnemen aan het prijsspel en kunnen wij het toesturen van de prijs waarborgen.

 

Nieuwsbrief
Wij bieden u een kosteloze nieuwsbrief aan, waarin wij u per e-mail informeren over de nieuwste trends, filiaalacties evenals actuele aanbiedingen. Hiervoor hebben wij uw e-mailadres nodig. Het adres wordt vervolgens doorgegeven aan een dienstverlener, die ons op onze aanwijzingen terzijde staat bij de verzending (opdrachtgegevensverwerking conform de Duitse wet § 11 BDSG). Hierbij vindt iedere verwerking en gebruik van deze gegevens volgens de Duitse wet bescherming persoonsgegevens en de Duitse Telemedia wetgeving plaats.

U kunt de nieuwsbrief te allen tijde afmelden, door ons een dienovereenkomstige mededeling ste sturen naar het e-mailadres newsletter@bijou-brigitte.com. Vermeld de korte zin “Ik wil de nieuwsbrief afmelden” in uw mail.

Om ons productadvies optimaal aan te kunnen passen, worden uw gegevens anoniem getrackt. Mocht u hiermee niet akkoord gaan, kunt u ook alleen de geanonimiseerde tracking te allen tijde via het volgende e-mailadres herroepen: newsletter@bijou-brigitte.com. Vermeld de korte zin “Ik wil geen geanonimiseerde tracking” in uw mail.

 

Gebruik van Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”, tekstbestanden, die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk te maken. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt normaal gesproken naar een server van Google in de Verenigde Staten doorgestuurd en aldaar opgeslagen. In het geval van de activering van IP-anonimisering op deze website, wordt uw IP-adres door Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of andere overeenkomst sluitende staten van het verdrag over de Europese Economische Ruimte eerst ingekort. Alleen bij wijze van uitzondering wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en aldaar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken, om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteiten te creëren en om verdere, met het gebruik van de website en het internetgebruik verbonden dienstverleningen voor de exploitant van de website te leveren. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgestuurde IP-adres wordt niet met andere gegevens door Google in contact gebracht. U kunt het opslaan van cookies door een dienovereenkomstige instelling van uw browser-software verhinderen; wij willen u er echter op attent maken, dat u in dit geval eventueel niet alle functies van deze website in hun volle omvang kunt gebruiken.


U kunt bovendien de registratie van de door het cookie verzamelde en met uw gebruik van de website in verbinding staande gegevens (incl. uw IP-adres) aan Google evenals de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen, door de via de volgende link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) beschikbare browser-plugin te downloaden en installeren.
Meer informatie hierover vindt u via http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de resp. via http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (algemene informatie over Google Analytics en de gegevensbescherming).


Bij het gebruik van de mobiele versie kunt u de registratie door Google Analytics verhinderen, door op de volgende link te klikken. Er wordt een Opt-Out-Cookie gezet, dat de toekomstige registratie van uw gegevens tijdens het bezoek van deze website verhindert: Google Analytics deactiveren. Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en Privacy Policy vindt u via www.google.com/analytics/terms/de.html resp. via www.google.de/intl/de/policies/. Wij willen u erop attent maken, dat Google Analytics deze website heeft aangevuld met de code “gat._anonymizeIp();”, om een geanonimiseerde registratie van IP-adressen (zogenaamd IP-masking) te waarborgen.